Gå til hovedinnhold Gå til søk
Hydrogen.

A concept metaphorically depicting hydrogen as an ecological energy source in the form of a pond in the middle of a virgin jungle. 3d rendering.

ACTs spørretime om hydrogen og hydrogenverdikjeden

Er hydrogen en eksplosiv og unødvendig energisløser eller en selvsagt klimaredning?

Alle snakker hydrogen! Vi skal lage hydrogen, det forskes på hydrogen og EU skal bruke 20 milliarder kroner på forskning og utvikling av hydrogenverdikjeden. Er vi er på vei inn i et hydrogensamfunn med enorme industrimuligheter og nye verdikjeder, eller blir det med praten og strander på grønn energimangel?

ACTs spørretime om hydrogen og hydrogenverdikjeden gir deg mulighet til å stille alle de spørsmålene du måtte ha.

Vi har samlet et ekspertpanel som er klare for å svare på dine spørsmål på Teams

Ingen spørsmål for store eller for små. Vi legger opp til en saklig men uformell prat og håper du eller andre i din bedrift har lyst og mulighet til å delta.

Panelet består av:

Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogen i SINTEF, styremedlem Hydrogen Europe Research.

Ingebjørg Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk hydrogenforum og har tett kontakt med Norske myndigheter.

Federico Zenith, seniorforsker i Sintef og har jobbet med hydrogen i over 20 år. Han har også ledet tre store EU-prosjekter på produksjon av hydrogen og bruk av hydrogen i brenselceller.

Camilla Sommerseth, har en doktorgrad på elektrokjemi, har jobbet i flere år i Sintef Helgeland tett opp mot lokal industri og kjenner mulighetsrommet for hydrogen og hydrogenbruk i Nordland.

Har du lyst til å delta? Eller har du spørsmål om arrangementet eller til panelet?  Send e-post til Hildrun Hope Rydsaa, hhr@kph.no

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler