Gå til hovedinnhold Gå til søk

Batterifagskolen åpnet!

Stor festivitas ved åpning av Batterifagskolen

En storskala satsing på batteri i Norge krever at det utvikles nye kompetansetilbud. Våren 2021 satte Norsk Industri i gang et prosjekt (BattKomp) for å kartlegge og analysere kompetansebehov forbundet med satsing på batteriindustri i Norge.

Den 18. januar 2023 ble Batterifagskolen offisielt åpnet i Mo i Rana.

Distriktsmusikere i KammeRana, under ledelse av Anne Guri Frøistein åpnet festen med brask og bram. Foto: Rami Abood, Mye i Media

Vert for åpningen, rektor Thomas Skonseng, Polarsirkelen videregående skole. Foto: Rami Abood, Mye i media

Det finnes få utdanningstilbud rettet mot batteriindustri i Norge, og dette tilbudet er det første på fagskolenivå.  Batterifagskolen er et utviklet i samarbeid mellom Fagskolen i Viken, Nordland Fagskole, Fagskolen i Vestland, Fagskolen i Rogaland,  og Fagskolen i Innlandet.

Prosjektleder for dette utviklingsarbeidet har vært Tommy Hvidsten fra Fagskolen i Viken.    Foto: Rami Abood, Mye i media

Mange gjester blant gratulantene

Nå står vi midt oppe i et nytt, grønt og fremtidsrettet industrieventyr. Det grønne skiftet er i full gang og norsk industri kan ta ledertrøyen, sa Jørn Eggum fra Fellesforbundet. – En uunnværlig innsatsfaktor for batterisatsing i Norge, er kompetanse.

Dette tilbudet ligger i skjæringspunktet mellom elektro og tradisjonell industriproduksjon. Det gjenspeiler også studentene med sin varierte bakgrunn. Det de har til felles er at de er fagarbeidere som nå skal utvikle seg videre og bygge på med mer kompetanse.

VP for HR og bærekraft Lars Kvadsheim i Freyr roste alle involverte som har fått dette tilbudet opp i rekordfart.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, hadde stor glede å få komme til Mo i Rana for å overvære åpningen av Batterifagskolen. Foto: Rami Abood, Mye i Media

VP for HR og bærekraft i Freyr, Lars Kvadsheim mente Batterifag-studentene hadde gjort et godt valg, et verdivalg for fremtiden. Foto: Rami Abood, Mye i Media

Fylkesrådsleder i Viken Fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen hyllet samarbeidet mellom de fem fagskolene og samarbeidet i Bransjeprogrammet som har gitt flere voksne mulighet til videre utdanning. Foto: Rami Abood, Mye i media

Katrine Vinnes, fagsjef for FoU i Norsk Industri og spesialrådgiver i LO, Arvid Ellingsen er begge sentral i arbeidet med å bygge kompetanse for fremtidens industri. Foto: Rama Abood, Mye i media

Her bygges «batterier»! Foto: Rami Abood, Mye i media

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle