Gå til hovedinnhold Gå til søk

Stor åpning av banebrytende pilot

Offisiell åpning av verdens første karbonfangstpilot for smelteverk

Den 20. januar arrangeres offisiell åpning av verdens første karbonfangstpilot for smelteverk. Piloten er banebrytende og avgjørende for å nå de globale målene for reduksjon av CO2-utslipp.

Testenheten, som leveres av Aker Carbon Capture som den eneste i Norge, er nå koblet til Elkem’s smelteverk i Rana. Smelteverket produserer høykvalitets ferrosilisium og Mikrosilika. Karbonfangst fra SMA Mineral vil også bli testet i karbonfangstpiloten. SMA produserer høykvalitets kalk og kalsinert dolomitt.

Gjennom utvikling og verifikasjon av ny teknologi for karbonfangst, akselererer CO2-hub Nord innovasjon og industrialisering av karbonverdikjeden.  Industrialisering av slik teknologi er nødvendig for å bidra til at Norge skal nå sine forpliktelser i Parisavtalen og bidra til å nå de globale bærekraftmålene.

Piloten er en del av et større FoU-prosjekt, CO2 HUB Nord, som går over to år og som har utløst støtte fra Climit Demo. Hovedmålet med prosjektet er å verifisere teknologien på industrielle avgasser fra smelteverk og annen prosessindustri, som en forberedelse til fullskala karbonfangstanlegg.

Karbonfangstpiloten realiseres gjennom et samarbeid mellom Elkem ASA, Mo Industripark AS, SMA Mineral , SINTEF, Alcoa, CELSA GROUP, Ferroglobe PLC, Norcem AS, NorFraKalk AS, Arctic Cluster Team – ACT og Aker Carbon Capture.

CO2-hub Nord er et av flere prosjekter som bidrar til å nå mål satt av partnerskapet i ACT. ACT har mer enn 100 partnere, og skal være en spydspiss for bærekraftig omstilling av Norge, oppnå nullutslipp, nullavfall, skape vekst og nye grønne arbeidsplasser. Partnerskapet inkluderer prosessindustri fra Midt- og Nord-Norge, i tillegg til leverandører, akademia, investorer og andre interessenter.

Partnerskapet fra CO2-hub Nord på befaring i tidlig fase av prosjektet

Møt aktørene, beslutningstakere og interessenter

Ønsker du å møte aktørene bak CO2-hub Nord og andre som har meninger om dette og kan bidra til å sette fart på utviklingen?
Andre del av programmet er åpent for publikum, og du kan registrere deg for å delta. Etter paneldebatten blir det enkel servering og muligheter til å mingle. Toppledere fra industriaktørene, forskningsmiljøene og andre interessenter vil også delta.

Program – Del 1 (Kun inviterte gjester)

10.00 Utdeling av verneutstyr på Vitensenter Nordland
10.30 Guidet busstur til Elkem i Mo Industripark
11.00 Åpningsseremoni

   • Velkommen ved Alexandra Bech Gjørv, adm.dir., Sintef.
   • Taler ved statssekretær Amund Vik fra Olje- og energidepartementet, Ordfører i Rana kommune, Adm. dir. i Mo Industripark AS, Konserndir. i Elkem ASA og Konserndir. i SMA Minerals
   • Paneldebatt med statssekretær Amund Vik, OED, Ordføreren, Mo Industripark, Elkem ASA, SMA Minerals og Aker Carbon Capture.
   • Karbonfangst ved Vitensenter Nordland
   • Taler ved ACC CEO og prosjektleder
   • Fotografering

12.10 Busstransport til MTU

   • Offisiell åpning av piloten (klipping av bånd), fotografering

12.25 Guidet busstur til Vitensenter Nordland via Freyr Giga Arctic og CQP

Program – Del 2 (Åpent for påmelding)

Registrering her

13.00 Vitensenter Nordland: Paneldebatt:

   • Karbonfangstpiloten er banebrytende, og avgjørende for å få til de klimakuttene som trengs. Vi må imidlertid åpne et stort karbonfangstanlegg i uka hvis vi skal nå de globale klimamålene. Hvordan skal vi lykkes med det?
   • Deltakere: Norsk industri, Zero, Gassnova, A.SPIRE, Forskningsrådet, Industri Energi, Northern Lights, Mo Industripark AS og OED.

Livestream: https://helgeland.live/carbon-capture-panel-debate/

1400 Presserom og mingling.

   • Alle talere fra åpningsseremonien og paneldebattanter er tilgjengelige for intervju.
   • Mingling med inviterte gjester og deltakere i del 2

15.00 Slutt

Ansatte i SMA Minerals ser fram til å starte pilotering av karbonfangst fra SMA Minerals i Mo industripark

#ACTsustainable #ACTnow #CCUS #sustainability #carboncapture #Prosess21 #processindustry #Gassnova

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle