Gå til hovedinnhold Gå til søk

Europeisk Gold Label tildelt ACT

Arctic Cluster Team – ACT har blitt tildelt det europeiske GOLD-merket "Cluster Management Excellence". Organisasjonen har innfridd på kvalitetsindikatorer for fortreffelighet når det gjelder struktur, styring og samarbeid, finansiering, strategi, tjenester, prestasjoner og anerkjennelse, for å kvalifisere seg.

ACT er en ledende industriklynge i Norge og Arktis, med over 100 partnere fra hele landet som samarbeider om utvikling av bærekraftige løsninger.

Gullmerke for fremragende ledelse

– En industri i verdensklasse fortjener klyngeledelse i verdensklasse, og tildeling av Gold Label viser en internasjonal anerkjennelse av arbeidet som utføres av klyngen, sier klyngeleder Monica Paulsen, og fortsetter:

– En grundig vurdering viser at Arctic Cluster Team er på nivå med internasjonale standarder, og strategisk fokus og tjenester utviklet i og for klyngen skaper stor verdi for medlemmene.

Posisjonerer arktisk industri

Arctic Cluster Team har oppnådd Gull-sertifiseringen, etter først å ha blitt tildelt bronse-merket i 2019. I dag har mer enn 1261 klyngeorganisasjoner fra 46 land blitt benchmarket og tildelt et bronsemerke, 172 klynger fra 27 land et sølvmerke, og 137 klynger fra 18 land har i dag et gullmerke.

– Ved å komme med i dette som vel tilsvarer ‘Champions League for Clusters’ blir ACT mer attraktivt for internasjonalt samarbeid, sier Paulsen, og fortsetter: – Klimakrisen og bærekraftsmålene krever handling. ACT bidrar til å løse de globale utfordringene ved å utvikle, oppskalere og eksportere bærekraftige løsninger fra Arktis til verden, og for å lykkes må vi styrke internasjonalt samarbeid.

Rapporten med resultatene av sertifiseringsprosessen slår fast at

«Klyngen har nå nådd et høyt nivå av operasjonell fortreffelighet med en god tjenesteportefølje. Den har oppnådd nasjonale og internasjonale posisjoner, med fokus på hele verdikjeden og kompetansen om å utvikle grønnere næringsliv. ACT-klyngen har oppnådd posisjonen som nasjonal klynge og har gjort Arktis synlig og anerkjent av myndighetene og det internasjonale næringsmiljøet gjennom sin virksomhet.»

– Når industrien møter krevende utfordringer eller spennende muligheter, er tilgang på profesjonelle tjenester fra klyngen gull verdt, sier Ellen B. Myrvold, styringsgruppeleder i ACT

Resultater av vurderingen

To uavhengige klyngeeksperter vurderte 31 kvalitetsindikatorer for fortreffelighet i klyngeledelse ved å intervjue klyngelederen og relevante ansatte. Funnene fra intervjuet måtte dokumenteres, og på dette grunnlaget bestemte ekspertene nivå for klyngen. Om prosessen står det i rapporten at:

«De presenterte suksesshistoriene demonstrerte en høy grad av innvirkning av klyngeledelsens arbeid for deltakerne og klyngens bærekraft. Vurderingen på stedet var meget godt forberedt av klyngeledelsen, noe som muliggjorde en smidig prosess og en hyggelig og fruktbar interaksjon med alle teammedlemmer om ytterligere forbedringer.»

En anbefaling om å tildele «Cluster Management Excellence Label GOLD – Proven for Cluster Excellence» gis dersom klyngeorganisasjonene oppnår minimum 80 % av en samlet klyngeledelsesscore. Klyngeorganisasjonen Arctic Cluster Team har oppnådd: 91 % av cluster management excellence-score og derfor ble anbefalingen for tildeling av “Cluster Management Excellence Label GOLD – Proven for Cluster Excellence” gitt av ESCA.

Med mål om kontinuerlig forbedring

  • Vurderingsprosessen gir en god mulighet for ledergruppen til å bygge kompetanse, diskutere strategier, metoder og verktøy, og identifisere nye forbedringsområder, sier Hildrun Hope Rydsaa og Tone Jakobsen fra klyngeteamet.

Klyngeledelse-tjenestene leveres av Kunnskapsparken Helgeland, som er et regionalt innovasjonsselskap med inkubator støttet av det nasjonale inkubatorprogrammet under SIVA. Den tette organiseringen og samarbeidet mellom inkubatoren og klyngen er svært positivt, og bidrar til en kompetent og stabil klyngeledelse, og at klyngen har en sterk kobling til inkubatoren og andre regionale utviklingsprosjekter i porteføljen til Kunnskapsparken Helgeland.

The Cluster Management Team was represented by Cluster Manager Monica Paulsen and team members Tone Jakobsen and Hildrun Hope Rydsaa, together with Steering Group Manager Ellen B. Myrvold (not present at the photoshoot). The Assessment Sensors: Tor Arne Bellika and Anne Grete Ellingsen.

Om ECEI og ESCA

The European Cluster Excellence Initiative (ECEI), initiert av EU-kommisjonen, DG Enterprise and Industry, tar sikte på utvikling av metoder og verktøy for å støtte dedikerte organisasjoner til å forbedre sine evner i forvaltningen av nettverk og klynger.

European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA, www.cluster-analysis.org) ble initiert og gitt mandat av ECEI til å organisere vurderingsprosessen og tildele vellykkede klyngeorganisasjoner «Cluster Management Excellence Label GOLD – Proven for Cluster Excellence» ( GOLD Label) samt Label i SØLV og BRONSE.

Om Arctic Cluster Team

ACT er en del av det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, der klyngen har status på høyeste nivå (ARENA PRO). ACT ble etablert i 2017, og består av 102 partnere. Klyngen har mål om å være en spydspiss for bærekraftig omstilling av Norge, og partnerskapet har felles visjon om å utvikle bærekraftige løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden. Klyngen jobber med grønn omstilling og utvikling av nye verdikjeder innen f.eks. batteri, hydrogen og karbon.

Kontakter

Ellen Myrvold

Monica Paulsen

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle