Gå til hovedinnhold Gå til søk

Utvikling krever utdanning

Hele Nord-Norge er i en rivende utvikling 

Økt produksjon, stort fokus på bærekraft og nye industrietableringer skaper behov for å bygge ny kompetanse i regionen. Den 3. februar tenker vi  å fylle dagen med samarbeidsmøter som kan styrke etablerte, og utvikle nye tilbud .

– Kompetanse er en viktig innsatsfaktor for innovasjon, utvikling og omstilling både i privat og offentlig sektor. Kompetansearbeid har stått sentralt i alle prosjekter som Kunnskapsparken Helgeland har vært engasjert i helt fra etableringsåret 2004, sier Tone Jakobsen, prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland og ACT.

Utdanningsnivå er ikke alt

Helgeland ligger godt under landsgjennomsnittet i utdanningsnivå og under gjennomsnittet for Nordland. I Oslo har 50 prosent av befolkningen høyere utdanning, på Helgeland er tallet 25.

– En ting er å få opp nivået, og mange unge må fortsatt ta høyere utdanning. Da gjerne i Nord-Norge for da blir de mest sannsynlig boende. Like viktig er det å fremsnakke alle de spennende jobbmulighetene som finnes i her. Attraksjons-kraft kan bare bygges i fellesskap og for å øke tilflytting, må det være jobb til begge. I tillegg må vi ha en utdanningsstruktur, helt fra videregående nivå, som møter behovet i regionene.

ACT Now er vel et godt slagord for kompetansesatsing? Det er en rivende utvikling i industribedrifter og i offentlig sektor, og heldigvis er det også sånn at nye tilbud kan utvikles i rekordfart. Statlige tilskudd gjennom Bransjeprogrammer har gitt ACT-partnerskapet tilbud om industriell digital automasjon og nye tilbud er på trappene, innen vedlikehold, prosess og batteri. Samarbeid mellom Fagskolen i Viken, Nordland Fagskole, UIT Norges arktiske universitet og Polarsirkelen videregående skole kan styrkes ytterligere og det skal vi drøfte nærmere 3. februar, sier Jakobsen.

Motor, megler og møteplass

Aktørene i klyngen har over flere år samarbeidet om kompetanse. Når flere melder inn samme behov er det enklere å få tilbud ut av de store byene til distriktene. Det skjer ikke av seg selv, noen må dra dette arbeidet og det har vi lang erfaring med. Klyngen har vært viktig og når også videregående skoler er medlemmer får vi til gode samarbeid «hele veien». Ett eksempel er Fagrådet som vi opprettet for noen år tilbake med rektorer og avdelingsledere fra Mosjøen videregående og Polarsirkelen videregående skole, samt HR ledere fra de største bedriftene. Å komme sammen med den hensikt å finne gode ordninger på fagutvikling, lærlingerekruttering og struktur har uvurderlig verdi, sier Jakobsen.

Les hele programmet og meld deg på her

Bachelor informatikk på trappene

Tidligere i høst ble det klart at UiT Norges arktiske universitet jobber med å etablere informatikk-utdanning i Bodø og Mo i Rana. Et nært samarbeid med lokalt næringsliv i prosessen skal gjøre studiet så relevant som mulig.

– Vi har ikke utdannet en eneste kandidat som ikke har fått seg jobb, sa instituttleder Anders Andersen i møte med Connie Larsen fra Skatteetaten, Helge Johansen fra Cerum og Øystein Sekse Øie fra SpareBank1 Helgeland, som møtte rektor Dag Rune Olsen, prorektor utdanning Kathrine Tveiterås og Andersen høsten 2021. Planen er at Bachelor Informatikk starter opp høsten 2023, med mulighet for oppstart av et etter- og videreutdanningsemne allerede i høst..

 

Y-veien trekker flere studenter
Det er nå mulig for de med fag-/svennebrev å søke om opptak til ingeniørstudier gjennom Y-veien ved Campus Helgeland. Det har gjort det mulig for mange flere å studere, hevder Jakobsen –  og det er UiT Norges arktiske universitet som tilbyr denne ordningen for både bygg – og maskiningeniørstudenter.
Vedlikeholdsteknikk 4.0

Vedlikeholdsteknikk 4.0 dessverre har blitt utsatt flere ganger som følge av pandemien, men uke 10 er det klart for oppstart!

Alle tidligere søkere må legge inn ny søknad, på grunn av ny søkeportal.

Les mer her: https://fagskolen-viken.no/kurs/vedlikeholdsteknikk-40 

 

– Det er gledelig å se så mye engasjement rundt  kompetanse i næringslivet, sier Tone Jakobsen, prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland og ACT.

 

Tone Jakobsen ser fram til en hel dag med fokus på utvikling av utdanningstilbudet i regionen

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle