Gå til hovedinnhold Gå til søk

Suksessfullt ACT-samarbeid

MainTech og Intelecy har sammen vunnet frem i en anbudskonkurranse hvor de skal teste ut hvordan man kan benytte tilstandsovervåking til å forbedre og optimalisere vedlikeholdet.

Både Intelecy og MainTech er kjernebedrifter i ACT og forteller at samarbeidet nok ikke hadde blitt realisert uten at de hadde blitt kjent og diskutert muligheter på samlinger og andre aktiviteter i klyngen.

Verdien i tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold ligger i å kunne planlegge og utføre vedlikehold kun når det er behov for det. Dette kan redusere arbeidstimene som går med på vedlikehold, redusere uplanlagt nedetid samt redusere skade på utstyr og forbruk av reservedeler.

For å kunne ta ut effekten av slike metoder så er det viktig at kvalitet på analysene er gode nok, og at det er tillit i organisasjonen for denne måten å arbeide på. Prediktivt vedlikehold vil være en viktig puslespillbit i en moderne vedlikeholdsorganisasjon. Riktig kompetanse og verktøy for nyttegjøring av kunstig intelligens vil være en verdifull kapasitet som kan tas i bruk for å få kontroll på problemområder.

Med MainTech sin kompetanse på vedlikeholdsanalyser, og utstyrssvikt, og Intelecy’s No-code verktøy for bruk av kunstig intelligens, så mener de at de har den riktige kombinasjonen av domenekunnskap om typiske utstyrsproblem og riktig verktøy for avanserte analyser. I en pilotprosjektfase vil arbeidsprosessen fram til et fungerende system være like viktig som systemet i seg selv, og de ønsker gjennom pilotprosjektet å være en gode partnere som også bidrar til læring internt hos sluttkunde.

Pilotprosjektet går over ca. 5 måneder og Main Tech og Intelecy ønsker i denne perioden å bevise at dette vil gi verdi for sluttkunde og at prosjektet kan tas videre i et hovedprosjekt etterpå.

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle