Gå til hovedinnhold Gå til søk

Støtter nye transportløsninger

Forskningsrådet og Innovasjon Norge ser etter prosjekter som bidrar til å oppnå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Utlysningen «Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger» retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft.

Les utlysningen her!

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Vi kommer til å sette opp et digitalt informasjonsmøte på dette, følg med – dato kommer. Forhåpentligvis kan vi levere søknad i høst på ett eller flere prosjekter!

Kontakter

Tone Jakobsen

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle