Gå til hovedinnhold Gå til søk

Grønn plattform – 750 millioner kroner til nye prosjekter

Regjeringen bevilget i forrige runde en milliard kroner til oppstart av Grønn plattform. Nå har de lagt ut en utlysning på 750 millioner kroner. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling. 

Grønn plattform forvaltes av Enova, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Dette omfatter alle teknologi- og bransjeområder som kan bidra til grønn omstilling og som kan ha internasjonal konkurransekraft i lavutslippssamfunnet. Grønn plattform skal dekke aktiviteter fra forskning til marked, enten i ett stort prosjekt eller i summen av flere prosjekter.  Denne satsingen adresserer et bredt spekter av prosjekter fra forskning og teknologiutvikling frem til ferdige løsninger inn mot et marked. Fokuset er på å skape grønne jobber og et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv.

For å sende inn hovedsøknad, må man først sende inn obligatorisk skisse innen 4. mai 2022. Hovedsøknaden har frist i september 2022. Tildelinger skjer i desember 2022 slik at prosjektene kan starte tidlig i 2023.

Hvis du ønsker deg mer informasjon om ordningen, kan du møte opp på ACT Update den 24/3, eller på informasjonsmøte i regi av Forskningsrådet den 6/4.

Vi kan bistå i innhenting av informasjon, og i prosessen med utvikling av prosjekt og partnerskap. Det er bare å ta kontakt med oss i klyngeledelsen. Du kan også kontakte kontaktpersonene for ordningen. Disse er listet opp på nettsiden for Grønn Plattform.

Info om Grønn Plattform på Forskningsrådets nettside

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle