Gå til hovedinnhold Gå til søk

Rune Finsås Einrem er ny kompetansemegler innen industri for bedriftene i ACT

Har du et problem i bedriften som kanskje en forsker burde sett på? Eller en forsknings- eller utviklingsidé som du ikke helt vet hvordan du skal gripe an? -Ring Rune!

Rune Finsås Einrem er ACTs egen kompetansemegler

Oppgaven til en kompetansemegler er å hjelpe bedriften gjennom et forskningsprosjekt. Rune kan bistå  med blant annet å formulere problemstillingen, sette opp en prosjektplan og å få de rette forskningsmiljøene og personene inn på prosjektet. Rune vet også hvor du og ditt prosjekt bør søke finansiell støtte. En kompetansemegler er med andre ord en ekstra ressurs for å få i gang et prosjekt.

Rune har erfaring fra universitetssektoren med både forskning og undervisning. Han har også deltatt i utviklingsarbeid innen industrien og jobbet innen flere bransjer med kjemiske og analytiske problemstillinger.

Gratis

Som medlem i ACT er tilbudet om kompetansemegling gratis. ACT opplever noe forespørsel fra bedrifter utenfor klyngen, og Rune ønsker seg større pågang fra ACT-bedriftene.

Nasjonal ordning

Kompetansemeglerne bistår bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet med å finne fram til rett FoU-kompetanse. Formålet er å få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. I tillegg skal kompetansemegleren jobbe for å mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond (RFF), Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger

Ring! Ta kontakt!

Rune drømmer om en telefonstorm! -Ikke nøl med å ta kontakt! Ingen sak er for liten, ingen problem for stor! Prosjektet blir vurdert, evaluert og eventuelt videreført. Det kan være en bra øvelse for bedriften bare å gå i dialog for å modne idéen.

Kontakter

Rune Finsås Einrem

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle