Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva bør du få med deg av Arendalsuka?

Arendalsuka går av stabelen 15.-19. august 2022, og adresserer problemstillinger som er viktige for omstilling og utvikling av ny industri.

ACT skal bidra i flere debatter under Arendalsuka for å bidra til bærekraftig utvikling i nord.

Først ut er en debatt den 16. august kl. 10.30, med tittelen «KLARER VI GJENNOMFØRE DET GRØNNE SKIFTET? – KOMPETANSE OG FINANSIERING»

Relevante spørsmål i denne sesjonen er:
• Hvordan sikrer vi nok kompetente folk til 205 000 nye arbeidsplasser i 2050?
• Hvordan sikrer vi god omskolering av ansatte fra petroleumsindustrien?
• Har vi de riktige studieplassene for unge som vil satse på fornybare sektorer?
• Hvem har ansvaret for å finansiere den grønne omstillingen?

Klyngeleder i ACT deltar i debatten sammen med næringsminister Jan Christian Vestre, Adm. dir. Tom Einar Jensen i Freyr, samt representanter fra UiA og UN Global Compact Norge for å adressere utfordringene og mulighetene knyttet til disse problemstillingene.

Se hvordan du kan delta på arrangementet her: Klarer vi gjennomføre det grønne skiftet? – kompetanse og finansiering – Arendalsuka

Samme dag er det debatt med tittelen «INNOVASJON FOR GRØNN OMSTILLING».

Her skal Monica Paulsen presentere en aktuell case fra kunnskapsparkens inkubator, nemlig hvordan den har bistått Freyr i en tidlig fase.

Under dette arrangementet stiller arrangøren følgende spørsmål:
• Hvordan lykkes med flere industrietableringer?
• Hvordan styrke det samarbeidet som kreves for det grønne skiftet?
• Hva er veksthindringene?

Se hvordan du kan delta på arrangementet her: Innovasjon for grønn omstilling – Arendalsuka

Siste debatt-deltakelse er den 18.8 kl. 14:30. Da samler Heia Nord-Norge til konferanse med tittelen «NORD-NORGE-DAGEN: HVA SKJER I NORD?»

Både etablerte hjørnesteinsbedrifter og oppstartsbedrifter satser stort i Nord-Norge, og bygger base derfra som de bruker til å ta et skritt ut i verden. I tillegg satser store norske og internasjonale bedrifter på Nord-Norge og etablerer ny virksomhet.

Mye handler om det grønne skiftet og at tilgangen til kraft i Nord-Norge gjør det mulig å produsere ny, grønn energi. I det større bildet handler det også om dagens verdens- og sikkerhetssituasjon.
Selv om det er mye spennende og fremtidsrettet på gang, er det fortsatt noen utfordringer som må løses. Det blir færre unge og flere eldre, samtidig skal det skapes 30 000 nye, private arbeidsplasser frem mot 2030. – Hvor skal jobbene skapes, og hvem skal ta dem?

Veldig aktuelle problemstillinger som ACT selvfølgelig vil bidra til å belyse og finne løsninger på.

Se hvordan du kan delta på arrangementet her: Nord-Norge-dagen: Hva skjer i nord? – Arendalsuka

Medlemmer i ACT setter industriell utvikling på agendaen

Flere av våre partnere er også aktive med egne arrangement eller som innledere på ulike arenaer i løpet av uka. Vi har ikke oversikt over alle, men trekker fram de arrangementene vi kjenner til, og vil oppdatere denne nettsaken dersom det kommer informasjon om flere.

Freyr er medarrangør og skal holde innlegg på arrangementet Grønt industriløft. Skal norske batterier redde klima?  Mandag 15/8 2022 16:30 – 17:30.

Sammen med Rana Utvikling kjører de debatten Grønn industri skaper «vekstsjokk» i kommunene. Hva er statens rolle for å hindre voksesmerter?  Tirsdag 16/8 2022 14:00 – 15:30

Onsdag arrangerer Mosjøen og Omegn Næringsselskap en dialogarena med tittelen CCU – Er karbonfangst og bruk Norges nye industrieventyr?  Onsdag 17/8 2022 09:30 – 11:00. Aktører som vil presentere litt om sine satsinger inkluderer; Norsk e-Fuel, Bergen Carbon Solutions, Carbon Development Solutions, Carbon Centric og SINTEF Helgeland.

Senere samme dag setter NTNU og SINTEF digitalisering på agendaen med Det grønne industriløftet: Hvor ble det av digitaliseringen?  Onsdag 17/8 2022 15:30 – 16:00

På torsdag setter de batterisektoren på agendaen med Alt vi trenger å vite for å realisere batterieventyret  Torsdag 18/8 2022 17:30 – 18:30

Fagskolen i Viken byr på følgende arrangementer:

ARBEIDSLIVETS TOPPMØTE Onsdag 17/8 2022 11:00 – 12:10,
HVORFOR HENGER NORGE ETTER MED Å INNPLASSERE MESTERKVALIFIKASJONEN I NKR? Tirsdag 16/8 2022 16:30 – 18:00, og
KOMPETANSE TIL INDUSTRIEN: ER DET PÅ TIDE MED EN FAGSKOLEREFORM? Onsdag 17/8 2022 10:00 – 11:30

SKIFT – næringslivets klimaledere kjører Cockpit-samtaler om Norges klimaplan og oppskalering av infrastruktur for nullutslippstransport. De har også et event om Klimaoppropet fra næringslivet som viser hvordan Norge kan nå klimamålene. Alt dette på tirsdag: Program – Arendalsuka

Tieto Evry kjører et interessant event om digital kompetanse: Digital kompetanse er i ferd med å bli den store flaskehalsen til bærekraftig omstilling av Norge Torsdag 18/8 2022 12:30 – 13:15.

Det skjer mye under Arendalsuka som er relevant for våre medlemmer

Andre tips til relevante arrangement (Oversikt over alle arrangementer finner du her: Program – Arendalsuka)

Global Outlook: The 2020s: A transformative decade Mandag 15/8 2022 12:00 – 14:00

Hva trenger industrien for å kutte utslipp innen 2030? Mandag 15/8 2022 13:00 – 14:00.

Energikommisjonen er i samtale med seg selv Mandag 15/8 2022 17:30 – 18:30.

Norsk industri i 2050 – Klarer vi å levere det verden trenger (og samtidig ivareta natur og miljø)? Tirsdag 16/8 2022 08:00 – 09:30.

Norges grønne giv og RePowerEU – Norges rolle og bidrag Tirsdag 16/8 2022 10:30 – 11:30

Batterienes verdikjede – et lokalt og nasjonalt lagspill: Morrow Batteries, Agder Energi, NOAH, ABB, Siemens, IFE, Siva, Arctic Securities, Bellona, Arendal Kommune, Næringsavdelingen, Nysnø Klimainvesteringer
Tirsdag 16/8 2022 18:00 – 22:30

Nye grønne verdikjeder; Hvordan kan privat og offentlig kapital sammen akselerere utviklingen? Tirsdag 16/8 2022 14:30 – 15:30 (Nysnø og Eksfin)

Marin forsøpling: En ny havnæring? Tirsdag 16/8 2022 12:00 – 13:00

Circular Norway er arrangør for to event, Finansnæringen – en pådriver for sirkulær økonomi TIR12:00 – 13:30 og Kampen om råmaterialene. Forsyningssikkerhet og sirkulære løsninger ONS 14:00 – 15:30.

For de som er opptatt av industribygging, så er SIVA sine arrangementer å anbefale:
Hvordan få fart på de grønne verdikjedene i Norge? Onsdag 17/8 2022 08:00 – 09:15
Hvordan skape eksportsuksess for flere lokale helter? Onsdag 17/8 2022 16:00 – 17:15
Grønne industriparker – motor for industrivekst? Torsdag 18/8 2022 12:00 – 13:15

For de som er opptatt av utvikling i nordområdene så er Nordområdepartnerskapet, Nordområdesenteret og Nord universitet aktive med flere arrangementer.

Better Batteries: The race for new and sustainable battery chemistries Onsdag 17/8 2022 12:00 – 13:00

Vi trenger minst en norsk enhjørning i året for å snu eksporttrenden – klarer vi det? Onsdag 17/8 2022 14:00 – 14:45

Havvind – en kraftfull eksportindustri Onsdag 17/8 2022 10:30 – 12:00 (Norwegian Offshore Wind, Eksfin og IN)

Kan resirkulerte råvarer løse både klima- og naturkrisen? Onsdag 17/8 2022 10:00 – 11:00

Differansekontrakter – kan gjøre hele forskjellen (Hydrogen) Onsdag 17/8 2022 13:30 – 14:25

Bærekraftig innovasjon og investeringer – et paradigmeskifte for Norge Onsdag 17/8 2022 15:00 – 16:00

Norden tar styringen innenfor autonomi! Onsdag 17/8 2022 20:00 – 22:00

Fra militærflyplass til ny bydel – Hvordan kan vi gjenbruke gammel NATO-betong?

Betongklynge CIC, KUPA, Bodø kommune Torsdag 18/8 2022 12:00 – 14:00

Nord-Norge-dagen: Energieksplosjonen Torsdag 18/8 2022 15:45 – 16:30

En plass å bo og liv mellom husan Torsdag 18/8 2022 16:45 – 17:30

Regionale motorer for bærekraftig utvikling! Torsdag 18/8 2022 14:00 – 16:00

Brønnøysundregistrene holder også et arrangement for å bidra til å forenkle frivillig arbeid og organisasjonsliv: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18492 Torsdag 18/8 2022 09:00 – 10:00

Vi samarbeider med den Canadiske ambassaden for å løfte kompetansen og bidra til internasjonalt samarbeid innen CCUS. De er også tilstede under Arendalsuka med følgende arrangement: In whose backyard? Chasing critical minerals in the Arctic. Torsdag 18/8 2022 09:00 – 10:20 og What might future cooperation in the Arctic look like? Torsdag 18/8 2022 10:30 – 11:45.

CICERO Senter for klimaforskning har også en rekke arrangementer, sjekk dem ut i programoversikten.

Slik blir Norge havvinnere! Torsdag 18/8 2022 19:30 – 23:00

Energi Norge har også mange interessante arrangement.

Dette skulle være nok til å fylle kalenderen for hele uka for de som tar turen.

Noen av arrangementene streames også digitalt, informasjon om dette finnes på hvert enkelt arrangement.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle