Gå til hovedinnhold Gå til søk

Studenter bidrar til nye bærekraftige løsninger

31 studenter fra 15 ulike studieretninger på NTNU jobbet tre uker på januar med reelle problemstillinger knyttet til bærekraftig innovasjon og lokale bedrifter i Arctic Cluster Team. Arbeidet var et resultat av samarbeidet mellom ACT og Engage. Engage er en del av NTNU og en av de nå over 80 medlemmene i ACT. Samarbeidet inngår i faget «Eksperter i Team», som alle på master- og profesjonsnivå på NTNU tar.

Fagets overordnede mål er å utvikle studentenes tverrfaglige samarbeidskompetanse. De settes sammen i team der flest mulig ulike studieretninger er representert. Studentene skal utnytte denne tverrfaglige kompetansen i teamet til å løse et konkret prosjekt og får bryne seg på store, reelle samfunnsutfordringer. Studentene som ACT samarbeider med, er fordelt på seks team og studieretningene varierer i alt fra samfunnsøkonomi og teknologiledelse til geografi og arkitektur.

Med utgangspunkt i noen av utfordringene i ACT, ble det utformet seks ulike caser der aktuelle medlemsbedrifter hadde direkte kontakt med studentene for å komme frem til interessante problemstillinger og løsninger. Hvert studentteam jobbet med én case. Problemstillingene studentene har sett på:

  • Bærekraftig byutvikling. Hvordan kan industrien på en positiv måte bli mer synlig i bybildet (eller nærmiljøet) slik at industriens omdømme blir bedre og befolkningen generelt får et større eierskap til den?
  • Hvordan påvirkes mennesket når industrien i større og større grad digitaliseres?
  • Hvordan kan vi dyrke mer grønt i nord? Gjennom industriell grønnsaksproduksjon? Høyteknologisk dyrking av fisk og grønnsaker samtidig i Mo Industripark ved å dra nytte av den sirkulære infrastrukturen
  • Vekst og investeringer i den grønne delen av økonomien. Etablering av en storskala battericellefabrikk med flere tusen ansatte. Hvordan påvirker det rekruttering, infrastruktur, miljø osv.?
  • Hvordan kan vi i større grad ta i bruk resirkulert plast, f.eks. husholdningsplast, for å lage nye produkter? Hvordan kan dette bevisstgjøre folk og næringsliv om miljø og forbruk?
  • Grønne produkter som differensiering og konkurransefortrinn – etterspørres dette tilstrekkelig i markedet? Flere mulige produkter som ACT-bedrifter jobber med: Grønn betong, hydrogen og karbonfangst, bærekraftig lakseoppdrett. Kan dette gjøre Norge ledende i det grønne skiftet?

En av lederne i landsbyen, Sigrid Westad Brandshaug, opplevde stort engasjement fra de involverte selskapene. Gjennom prosessen hadde de alle tett dialog med studentene, noe som igjen skapte stor entusiasme i studentgruppene. Hun mener at ACT er å takke for det sterke engasjementet, ettersom vi har fungert som en kobling mellom dem og selskapene.

Studentene syntes det var veldig motiverende å få jobbe med reelle case, og å ha direkte kontakt med bedriftene. Studentene sier også at det var artig å få presentere resultatet siste dag for bedriftene, og at de kunne gjøre noe som bidrar til å skape verdi (i stedet for at det blir nok en skoleoppgave som havner i en skuff).

Landsbylederne opplevde at studentene fikk mye motivasjon av å kunne skape verdi, både gjennom å jobbe sammen med bedriftene/partnere, men også av tanken om at resultatet fra prosjektet kan brukes videre av partnere. Samtidig ga bærekraftselementet et bredere perspektiv av «å skape verdi», som gjorde at alle gruppene skikket på: hvem er det vi skaper verdi for, med fokus på ulike aktører, samt hvordan de kunne skape verdi (sosialt, miljømessig, økonomisk). Å koble disse mulighetene til tverrfagligheten som var til stede, gjorde at alle kunne bidra til det.

Vi samarbeider for tiden med flere studenter, og gleder oss til å se hva det resulterer i.

 

 

 

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle