Gå til hovedinnhold Gå til søk

Sommerstudenter i (digital) sving

399 studenter fra hele landet søkte på grønne, bærekraftige sommerjobber på Helgeland og i Salten i årets utlysning. Dette er et prosjekt SINTEF Helgeland startet opp med i 2018, og nå skal studenter igjen få muligheten til å bidra til det grønne skiftet og overgangen til et mer bærekraftig samfunn. På Helgeland er flere bedrifter knyttet til prosjektet som samarbeidspartnere, blant annet ACT Cluster, Rana kommune, Mo Industripark, Nord Universitet og Rana Utvikling. Nytt av året er at også Salten er del av satsingen gjennom et samarbeid med NEXANS Norway AS og Dragefossen, som befinner seg på Rognan.

Fire engasjerte studenter kom igjennom nåløyet, og fikk seg grønn sommerjobb hos Sintef Helgeland i Mo i Rana. Her skal de jobbe i åtte uker med prosjekter knyttet opp mot en digital tvilling av Rana Kommune. Fokusområdene deres varierer mellom alt fra sirkulær økonomi, avfallsbehandling, ressursbruk, geologi, materialteknologi, digitalisering og robotikk. De er med andre ord et sterkt tverrfaglig team, og klar til å bidra med det de kan.

Siren Ånestad fra Sandnes er 26 år og har en master i geologi. I tillegg har hun tatt ett år med praktisk pedagogisk utdanning, og kan dermed kalle seg lektor med opprykk.

-Det har seg slik at jeg har flyttet til Mo i Rana nå, siden kjæresten min fikk seg jobb hos Rana Gruber. Dermed blir jeg igjen her over sommeren.

Ida Oppen er 31 år og kommer fra Drammen. Hun er utdannet fotograf, men skiftet vei ved å ta en bachelor i fornybar energi, og går for tiden fjerde året på en master i naturforvaltning.

-Det har vært veldig trivelig å flytte nordover til Mo i Rana. Jeg har et inntrykk av at folk her er åpen og imøtekommende, og det har mye å si at man har noen å henge med på fritiden.

Daniel René Løkken på 23 år kommer fra Stavanger, men har tilknytning til Mo i Rana gjennom familien. Han går for tiden fjerdeåret på en integrert master i Ingeniørvitenskap og IKT, og til høsten skal han tilbake til Trondheim for å skrive master.

-Det er litt annerledes å være på Mo nå som jeg har jobb her og god tid til å utforske litt selv. I sommer trener jeg med Stålkameratene, og får derfor spilt litt fotball mens jeg er her.

23 år gamle Per Håkon Pedersen Finne er født og oppvokst på Selfors, og har dermed tatt turen tilbake til kjente strøk denne sommeren. Han er på fjerdeåret på en master i materialteknologi, og skal det neste året skrive både prosjektoppgave og masteroppgave i samarbeid med Freyr.

 

Viktig med godt samarbeid

Studentene har fått en bred oppgave hvor de skal se på hvilke muligheter det vil gi å etablere en digital tvilling. På Helgeland skal det gjennomføres store industrielle investeringer, nyetableringer og teknologiske løft, og dette vil medføre store samfunnsendringer. Her skal de blant annet se på faktorene energiflyt, materialstrømmer, miljøpåvirkninger, mobilitet, logistikk, og selvfølgelig bærekraftige løsninger.

-En digital tvilling gir oss mulighet til å teste ut ulike scenarioer for å planlegge fremtiden. Jo mer data vi har, desto mer realistisk vil resultatene av de scenarioene vi tester, være. Derfor vil et godt samarbeid mellom næringslivet og kommunen ha stor betydning for hvor avansert den digitale tvillingen kommer til å bli sier Pedersen Finne.

Rana kommune har gitt dem tilgang til den digitale tvillingen av hele kommunen, og dataene de har tilgang til er blant annet topografien og ortofoto av Rana.

-Per dags dato er den digitale tvillingen av Rana enda ganske grunnleggende, men vi skal se på hvilke muligheter vi har for å bruke den, og kanskje videreutvikle den. Vi ser for oss at den vil kunne brukes til simulering av materialstrømmer, kontroll av avfall og scenarioer med mer eller mindre svevestøv forteller Ånestad.

De har allerede vært i kontakt med andre lokale bedrifter som ser på mulighetene med en digital tvilling.

-Vi har snakket litt med Freyr angående dette, for med etablering av batterifabrikk vet vi at det blir endringer i infrastrukturen, og det kommer til å føre til økt befolkningsvekst. Med en godt utformet og avansert digital tvilling vil vi kunne teste ulike scenarioer knyttet opp mot vann, elektrisitet, befolkningsvekst, utvikling av arbeidsplasser, og hvilken effekt de kommer til å ha på Rana-samfunnet. Gjennom dette vil man kunne beregne hvilket scenario som kommer til å være mest vellykket, forteller studentene.

-For mange av industribedriftene her i Rana vil en digital tvilling også kunne bidra i vedlikeholdsarbeidet. Den mest avanserte modellen skal kunne beregne når en del eller et filter må skiftes ut, før den blir defekt og forårsaker skade, forteller Oppen

 

Bidrar til bærekraftig byutvikling

Det er utrolig mye man kan teste gjennom en digital tvilling. På sikt vil det være aktuelt å knytte den opp FNs bærekraftsmål for å måle hvilket bærekraftsfokus som kommer til å ha størst effekt. Per dags dato er det nødvendigvis ikke så enkelt å måle bærekraft, men en avansert digital tvilling som har tilgang til mye data kan bidra i denne prosessen forteller studentene.

Den digitale tvillingen kan brukes til å sette Mo i Rana på kartet. Med nok data vil den kunne visualisere hvordan byen ser ut, og den vil gjøre det mulig å teste ulike scenarioer i byutviklingen. Hvis man for eksempel ønsker å bygge et spa-anlegg eller et hotell vil man kunne plassere det ulike steder for å se hvilket resultat som blir mest lønnsomt, bærekraftig og tilgjengelig. For at den skal kunne brukes i slike sammenhenger er Rana nødt til å samle inn større mengder med data.

-Vi samarbeider også med Rana Utvikling, og 17. juli og 31. juli skal vi stå nede i Medvirkningsstua på Paviljongen på Nytorget for å presentere litt mer om den digitale tvillingen, og for at innbyggerne kan komme innom for å svare på spørreundersøkelsen «Ke tenk du?» sier Pedersen Finne.

Spørreundersøkelsen er en del av medvirkningsprosessen for utviklingen av ny kommunedelplan for byutvikling og i prosjektet «Bærekraftig byutvikling av Mo i Rana».

Prosjektet skal gå over to år, og er et samarbeid med Rana Næringsforening, Rana Kommune og Nordland Fylkeskommune. Rana Utvikling er prosjektleder.

Prosjektleder Julie Myhre forteller at hun opplever at det er flere innbyggere som ikke helt forstår konseptet og hensikten med en digital tvilling. Da passet det bra at sommerstudentene kunne ta seg turen ned til Medvirkningsstua for å forklare nærmere om dette.

-Den digitale tvillingen vil være tett tilknyttet bærekraftig byutvikling i Rana, og den vil hjelpe oss å visualisere effekten av de ulike utviklingsprosjektene. Gjennom den digitale tvillingen vil vi faktisk kunne teste de ulike forslagene vi får inn, og se hvilken effekt og gjennomføringspotensiale det har avslutter Myhre.

Sommerstudentene gleder seg til det resten av det sommeren har å by på før de har sin siste arbeidsdag 11. august.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle