Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nysnø+Nussir=sant?

Hvem blir det første Nysnø-støttede ACT-medlemmet?

– Det hadde vært utrolig gøy om det ble oss, sier Øystein Rushfeldt, direktøren i gruveselskapet Nussir.

Han var en av de som stilte spørsmål til Siri Kalvig, administrerende direktør for statens klimainvesteringsselskap Nysnø, da hun deltok på ACTs partnerskapssamling i Bodø.

Det grønne skiftet byr på masse muligheter!

Siri Kalvig deltok på partnerskapssamlinga over skjerm, men hadde like fullt salens fulle oppmerksomhet. Kalvig og Nysnø mener det grønne skiftet byr på gode muligheter for norsk industri, særlig innen grønn og blå hydrogen, grønn skipsfart, havvind, karbonfangst, -bruk og -lagring, og annen kraftkrevende og høyteknologisk industri.

«Hva skal til for å få investeringer til bærekraftprosjekter?» var spørsmålet Siri Kalvig skulle svare på.

Nysnø investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte, og som bidrar direkte og indirekte til reduserte klimagassutslipp globalt. De retter sitt investeringsfokus på selskaper som står i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Statens begrunnelse for eierskapet i Nysnø er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid, utdyper Kalvig.

Nysnø søker ACT-medlemmer

Kalvig var tydelig interessert i å få kontakt med  ACT-medlemmene, som gjentatte ganger ble bedt om å ta kontakt med Nysnø om sine prosjekter.

Nussir har allerede gjort det. Øystein Rushfeldt og Nussir tok først kontakt med Nysnø da snøen var helt fersk, Siri Kalvig helt nyansatt og kalenderen viste januar 2019.

– Da tok vi kontakt med Nysnø for å finne ut om om de kunne være aktuelle som egenkapitalinvestor. Nysnø tok en titt, men meldte tilbake at det nok ikke var rett tidspunkt for Nysnø å gå inn, forteller Øystein Rushfeldt.

Men Nussir hadde på det tidspunktet ikke fått konsesjon.

– Det fikk vi ikke først ved utgangen av 2019, sier Rushfeldt.

Det har likevel gått bra for Nussir, som hentet inn nesten 100 millioner i nordnorsk kapital, utelukkende fra investorer fra Troms og Finnmark. Dermed hadde de nok kapital til å få fortsette utviklingen av driften og «alt som måtte på plass for å kunne starte arbeidet med fullfinansiering». Arbeidet med fullfinansiering setter Nussir i gang med allerede i 1. kvartal 2022.

Det at man får «nei» en gang betyr ikke at man ikke skal prøve igjen

En tydelig imponert Siri Kalvig gratulerte og oppfordret Nussir om å ta kontakt igjen.

– At et prosjekt ikke får støtte betyr ikke at det er dårlig. Bare at det ikke er modent for å gå inn i vår portefølje. Det at man får «nei» en gang, betyr ikke at man ikke skal prøve igjen, fortalte hun en lydhør forsamling.

– Vi kommer definitivt til å ta kontakt sier Rushfeldt. Vi er ikke i tvil om at vi er kvalifisert, så får vi se om vi kommer gjennom nåløyet når vårt prosjekt skal vurderes finansielt. Nå er det snakk om utbygging, det er mye mindre risiko, og Nysnø kan delta sammen med nye store aksjonærer og långivere.

Rushfeldt legger ikke skjul på at det vil være viktig å få Nysnø med på laget.

– Å få inn Nysnø som en offentlig aktør vil være et kvalitetsstempel for Nussir og tiltrekke annen privat kapital, sier Rushfeldt.

Siri Kalvig la også vekt på denne effekten i sitt innlegg. Nysnø bidrar til å mobilisere privat kapital mot klimainvesteringer.

– For hver krone investert av Nysnø mobiliseres fem private kroner, hvor nærmere 50 prosent er internasjonale, poengterte hun.

Et økende globalt klimafokus og voksende oppmerksomhet rundt klimainvesteringer.

nysnø sitt Investeringsunivers

Selv om Nysnø hovedsakelig vil investere i virksomheter som jobber med ny teknologi, ser ikke Rushfeldt mørkt på det. Elektrifiseringen og fornybarsamfunnet krever seks til sju ganger økning i mineralutvinningen for enkelte kritiske metaller og mineraler. Rushfeldt tror det for Kalvig og Nysnø vil være interessant at Nussir forplikter seg til å bli den første utslippsfrie kobbergruva og helelektrifiserte gruvevirksomheten.

Siden Nysnø startet driften i 2018 har de vært i dialog med nærmere 800 selskaper og fond, og er per tredje kvartal 2021 investert i 12 selskaper og 11 fond. De har bidratt til vekstkapital til 96 selskaper og har hatt en gjennomsnittlig årlig bruttoavkastning på 11,9% siden oppstart.

Les mer om Nysnø her.

Les mer om Nussir her.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle