Gå til hovedinnhold Gå til søk

4 MNOK til forprosjekt i Nordland

Regionalt forskningsfond Nordland lyser ut totalt 4 millioner kroner til regionale kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt for bedrifter og offentlig sektor i Nordland. Formålet med utlysningene er å stimulere til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt, og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Kvalifiseringsprosjektene skal ha en klar ambisjon om å lede til et hovedprosjekt. Det stilles krav om samarbeid med/tilgang til nødvendig forskningskompetanse for gjennomføring av kvalifiseringsprosjektet. Søknader som sendes inn behandles løpende frem til 15. oktober 2021, eller til disponibel ramme er tildelt.

Regionalt forskningsfond Nordland har også en aktiv utlysning av midler til hovedprosjekter for bedrifter i Nordland, med søknadsfrist 17. mars 2021.

For mer informasjon om utlysningene, se nettsidene til Regionalt forskningsfond Nordland: https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-nordland/rffnordland/utlysninger-listeside/

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle