Gå til hovedinnhold Gå til søk

Medlemsundersøkelsen 2021

Alle ACTs medlemsbedrifter skal nå ha mottatt årets medlemsundersøkelse. Den tar 5-10 minutter å besvare, og kan gjerne videresendes og deles med flere i bedriften som har innspill. Har du ikke svart på den ennå? Ta den her

Din mulighet til å påvirke retning og aktivitet

Det er viktig at medlemmene tar seg tid til dette, sier klyngeleder Monica Paulsen. Dette er ACT-medlemmenes mulighet til å forme den framtidige klyngeaktiviteten, peke ut satsingsområder og generelt melde fra om ønsker og behov, ris og ros til klyngeledelsen. Hvis vi får innspill og tilbakemeldinger kan vi levere bedre og mer relevante tjenester, sier Monica Paulsen. Undersøkelsen vil også vise hvilke bedrifter som vil delta i de samme arbeidsgruppene og som derfor har særlige forutsetninger for samarbeid. Styringsgruppa, som sammen med Monica Paulsen utgjør klyngeledelsen, håper også at kartleggingen gjennom medlemsundersøkelsen vil resultere i flere innovasjonsprosjekter i klynga.

Det er en rå kraft i innovasjon gjennom samarbeid!

Dekan Gry Alsos og Førsteamanuensis Erlend Bullvåg, begge fra Nord Universitet, trakk på den nylige partnerskapssamlingen fram de store fordelene man har i klynga med tanke på innovasjon gjennom samarbeid. – Klyngen gir forsprang. Ved å øke idekvalitet og satse på åpen innovasjon tiltrekker man seg investorer. Klyngen genererer flere innovasjoner ved å koble klyngemedlemmer, institutter, bedrifter, eksperter på teknologinisjer, Innovasjon Norge, Enova og lignende. Mer kommersialisering av innovasjon er nødvendig, og klyngen kan være til hjelp. Innovasjon gjennom samarbeid gir rå kraft, og mulighetene er store, sa Bullvåg på partnerskapssamlingen i Bodø.

Er du fit for 55?

Strategiarbeidet fortsetter på nyåret, og ACT vil over jul gjennomføre en ny spørretime om EUs klimapakke, regleverkspakka fit for 55 og EUs taksonomi. -Det er viktig for våre medlemmer å skjønne hva som skal til for å møte det grønne skiftet, for det skjer nå, sier styringsgruppeleder Ellen Myrvold. Spørretimen vil etterfølges av en kort spørreundersøkelse og direkte oppfølging av alle ACTs medlemmer. Sammen med veikartene som ble laget på partnerskapssamlingen i Bodø vil innspillene legge grunnlag for ACTs arbeid i de neste årene, sier klyngeleder Monica Paulsen.

 

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle