Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kloke anbefalinger fra Prosess21

Prosessindustrien leverer viktige byggesteiner til det grønne skiftet, og i dag ble sluttrapporten «Perspektiver og anbefalinger fra Prosess 21» lagt fram for Regjeringen ved Næringsministeren og Klima- og miljøministeren. 

10 ekspertgrupper har bidratt, og over 1200 personer har vært involvert. Rapporten gir over 100 anbefalinger, og er et viktig bidrag for reduksjon av over 12 millioner tonn utslipp, og bærekraftig omstilling av en næring som omsetter for over 200 mrd. kroner.

Møtet ble åpnet av statsminister Erna Solberg. Deretter ble rapportens hovedpunkter presentert av Håvard Moe, leder av Prosess21 styringsgruppen og Elkem, Nina Dahl, medlem av Prosess21 styringsgruppen og Sintef og Hans Erik Vatne, medlem av Prosess21 styringsgruppen og Hydro.

I møtet presenterte også Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet og Nestleder av Energi- og miljøkomiteen politiske ambisjoner for fremtidens norske prosessindustri, og Stein Lier Hansen fra Norsk Industri og Hans Christian Gabrielsen fra LO reflekterte rundt forventningene til norsk prosessindustri, virkemiddelapparatet og norske myndigheter.

Noen viktige momenter som ble trukket fram i presentasjonene:

  • Vi må delta aktivt i det europeiske samarbeidet, og bruke EU’s grønne giv mer aktivt.
  • Vi må være attraktivt vertskap for grønne verdikjeder
  • Vi må sikre fornybar kraft til konkurransedyktige priser
  • Vi må ha helhetlige virkemiddelpakker for grønn omstilling
  • Vi må bygge videre på våre komparative fortrinn
  • Det er et stort potensial for vekst i ny industri
  • Potensialet er størst gjennom intraprenørskap

Dette krever også en mer aktiv og målrettet næringspolitikk sa Espen Barth Eide, og fortsatte «Vi skal rigge Norge for å gripe fornybar- og sirkulær økonomi-revolusjonen».

Rapporten peker på at industrien må klatre høyere opp i verdikjeden, og utvikle flere spesialiserte grønne produkter og avanserte tjenester. Løsningen vil bestå av en kombinasjon av ny prosessteknologi og karbonfangst. De nye teknologiene er svært umodne, og det er et stort behov for FoU.  Vi må løfte kompetansenivåeet i bedriftene, og myndighetene spiller en viktig rolle for tilrettelegging for kompetansebygging gjennom bransjeprogram og støtteordninger for PhDs.

ACT sine medlemmer har deltatt aktivt i en rekke innspillsmøter, og klyngen har også hatt representanter i mange av ekspertgruppene som har jobbet med de ulike delrapportene under Prosess21. I klyngeprosjektet jobber medlemmene aktivt med å styrke forutsetningene for at industrien skal lykkes med omstilling og utvikling av nye grønne verdikjeder. Vi anbefaler lesing av Prosess21 sin sluttrapport, som gir en god beskrivelse av utfordringene og potensialet som ligger i industriell omstilling og etablering av ny industri.

[button link=»https://www.prosess21.no/contentassets/d4c74305ab764cf2b24f3f61f0514f5d/prosess21_rapport_hovedrapport_web-1.pdf» type=»big» newwindow=»yes»] Rapporten kan leses her[/button]

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle