Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kickoff ACT ScientifIQ

ACT ScientifIQ skal koble forskere og FoU-personell i bedrifter slik at disse kan bli kjent, dele erfaringer, diskutere utfordringer og muligheter. På denne måten kan vi synliggjøre FoU-kapasitet og -kompetanse i  partnerskapet, rekruttere flere folk til forskning og finne ut når og hvordan vi kan jobbe sammen. Vi skal jobbe sammen om å løse problemer, skape nye prosjekter og øke den generelle forskningsaktiviteten i partnerskapet.

For FoU-personell i bedriftene er det lettere å snakke forskning med forskere, enn det er i lunsjen med kollegaer, sier Krister Salamonsen som sitter i arbeidsgruppa fra ACT. Arbeidsgruppa er satt sammen av aktører fra tre av forskningsmiljøene i regionen og består av Thomas Lauvås fra Senter for industriell forretningsutvikling, Fredrik Mürer fra SINTEF Helgeland, Maiken Bjørkan fra Nordlandsforskning og  Krister Salamonsen fra ACT.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle