Gå til hovedinnhold Gå til søk

Industrielle glimt fra Arendalsuka dag 3 og 4

 

Fornybar framtid – et grønt nordisk batteribelte

Onsdagsprogrammet startet hos vår klyngepartner Freyr som inviterte til frokostmøte om regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver på en ny næring og en ny fornybar framtid. Næringsminister Iselin Nybø var tilstede, og fikk presentert Freyrs planer og status i oppbygging av fem battericellefabrikker i Mo i Rana, samt utvikling av en nordisk verdikjede.

Vi vil utvikle sterke regionale verdikjeder med tilgang til kortreiste, bærekraftige, karbonfattige batterimaterialer til våre planlagte fabrikker i Norge og potensielle fabrikker i Norden. Da kan vi levere battericeller med industriens laveste CO2-fotavtrykk og høye ESG-standarder til alle våre kunder. sa Torstein Dale Sjøtveit, styreformann i FREYR

Freyr har nylig inngått intensjonsavtale for strategisk samarbeid om mulig utvikling av battericelleteknologi og -produksjon i Finland. Partene er avtalene er Finnish Minerals Group og Vaasa by. Finland har i likhet med Norge rikelig med fornybar kraft og kjølevann, og kan også skilte med god tilgang til lokale, kortreiste råvarer.

Ordfører Geir Waage fra Rana kommune kunne fortelle om et sterkt lokalt engasjement for å legge tilrette for ny industri, og kommunen har gått inn med en investering på 10 MNOK i Freyr.

Fullt hus på Freyr sitt frokostmøte.

First House modererte debatten mellom næringsminister Nybø, Ordfører Waage og Torstein Sjøtvedt, styreleder i Freyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Freyr arrangerte frokostmøtet på UN Global Compact sin scene ved torget, i samarbeid med Rana Utvikling og First House.


Hvordan skal Norge lykkes med skalering og eksport av bærekraftige løsninger?

Det var klyngene GCE Node, GCE Ocean Technology, GCE Blue Maritime, Energy Valley, Norwegian Energy Cluster, Innovasjon Norge og Norsk olje og gass som arrangerte det som var vår neste post på programmet.

Ingelin Drøpping, Innovasjon Norge, Tore O. Sandvik, Fylkesordfører Trøndelag, Næringsminister Iselin Nybø og Gisle Nondal, CEO Ocean Catapult

Presentasjonen vi fikk fra Freyr på morgenkvisten kunne for såvidt gitt et godt svar på spørsmålet de hadde valgt, men på arrangementet fikk vi se en rekke eksempler fra klyngene på norske løsninger i andre bransjer som også har et stort potensial for skalering og eksport.

Økosystemet i klyngene styrker kommersialisering av nye løsninger, og bidrar til økt verdiskaping og eksport. Næringsminister Nybø deltok også her, for å vise Regjeringens fokus på utvikling av ny industri.

 

 

 


Green Deal – på Norsk?

Det siste arrangementet vi fikk med oss, sto Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA bak; og tittelen var Green Deal – på Norsk?

Da EU-parlamentet ved kommisjonspresident Ursula von der Leyen lanserte The Green Deal i 2019, slo de fast at Europa skulle bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. The Green Deal markerer en helt ny retning ved å se klima-, innovasjon- og næringspolitikk som en helhet, og er en vekststrategi for EU. Da er det på sin plass at Norge også tar i bruk sine grønne fortrinn for å skape økt vekst samtidig som vi bidrar til å redusere globale bærekraftutfordringer.

Virkemiddelapparatet må med andre ord finne Norges svar på Green Deal, slik at man gir  næringslivet gode incentiver og risikoavlastning når de nye grønne løsninger skal utvikles og kommersialiseres. Hvis industrien lykkes i å kapre sin del av de framvoksende markedene vil det gi store inntekter til Norge.

Lanseringen av den nye Grønn Plattform-ordningen ble løftet fram som et av svarene på dette behovet. Viktige spørsmål i paneldebatten var: Hva er egentlig Grønn plattform, og hva betyr den for omstillingen av norsk næringsliv? Bør Grønn plattform videreføres, og i hvilken form? Virkemiddelaktørene virket å være godt fornøyd med den nye ordningen, sett bort fra litt innkjøringsproblemer. Sammen med seg i panelet hadde de representanter fra forskning og det som må kunne beskrives som forskningsmodne virksomheter.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, Fungerende administrerende direktør i Siva, Andreas Enge, sammen med moderator Kristin Welle-Strand, Kommunikasjonsdirektør, Innovasjon Norge

Konserndirektør i SINTEF Industri, Eli Aamot
Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og næringspolitikk i Storebrand, Karin Greve-Isdahl, CEO i Siemens AS, Nils Klippenberg sammen med moderator fra IN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gjenstår å se om Grønn Plattform møter de reelle behovene, og om den også når ut til næringslivet i distriktene. Industrien har allerede signalisert at de har behov for økt risikoavlastning på et høyere TRL-nivå (Technology Readiness Level) for å industrialisere de nye grønne verdikjedene. Da må kriteriene for å innvilge prosjekter justeres, og støtten må økes betydelig.

Som klynge i nord ser vi en betydelig utfordring ved at både gamle og nye virkemidler ser ut til å lande rundt de forskningstunge og -modne regionene. Det betyr at virkemidlene ikke når ut til store deler av de næringsaktørene som skal skape morgendagens industri. Den må skapes i distriktene, der det er tilgang på ressurser som fornybar energi, mineraler og andre ressurser.

 


CO2 – En ressurs i ei bærekraftig og sirkulær fremtid?

Torsdag hadde to av våre klyngepartnere satt  CCU (Carbon Capture & Utilization) på agendaen på et eget arrangement. Det var Bergen Carbon Solutions som sto bak, i samarbeid med Mosjøen og Omegn utviklingsselskap. Bergen Carbon Solutions har utviklet teknologi som kan produsere karbonnanofiber (EcoNano), ved å bruke CO2 kombinert med norsk grønn kraft. De kan bruke CO2 fanget fra lufta, eller fra industrielle utslipp. På den måten er CCU en form for sirkulær økonomi, der man skaper vekst gjennom å utvikle nye sløyfer i karbonverdikjeden.

Aktørene jobber parallelt med den store satsingen CNF Arena. Prosjektet har mål om å bygge opp et fagmiljø på avansert karbon-nanofiber og utvikling av fremtidens grønne materialer i Mosjøen, og ble presentert på Arendalsuka. Vi heier på oppbygging av nye kompetanse-huber i nord, og på utvikling av nye løsninger. Det styrker vertskapsattraktiviteten i nord, og det reduserer klimagassutslipp og gir økt vekst. Med andre ord, et skikkelig kinderegg for Nord-Norge, Paris og hele verden som vi sier i ACT Cluster. #ACTsustainable

 

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle