Gå til hovedinnhold Gå til søk

Industrielle glimt fra Arendalsuka dag 1

Ikke overraskende var industriell omstilling, fornybar energi og nye grønne verdikjeder blant de heteste temaene på Arendalsuka 2021. Etter et langt og nesten arrangementsfritt korona-år, var 10-årsjubileet til Arendalsuka som en gedigen sosial vitamininnsprøyting. Ikke engang avstand, spriting og uttalige barcode-registreringer kunne legge en demper på begeistringen. Stemningen var god, og med stortingsvalget nært forestående var det et stort oppbud med politikere som ville møte og debattere med klyngene, bedriftene, virkemiddelaktørene, utviklings- og kunnskapsaktørene. ACT var representert med både ledelse og partnere fra klyngen, og nedenfor får du glimt og høydepunkt fra arrangementer og møter vi deltok på.

 

Oppstartsmøte i Prosess+

   Prosjektleder Katrine Vinnes Et motivert partnerskap drar igang Prosess+

Teamet fra klyngeledelsen startet uka med oppstartsmøte i samarbeidsprosjektet Prosess+, der målet er å utløse mer kapital fra EU til gode prosjekter. Utover høsten vil våre klyngemedlemmer få tilbud om temamøter som vil gi bedre oversikt over de mest aktuelle finansieringsmulighetene i EU-programmene. Prosjektet er eid av Norsk industri, i partnerskap med industriklyngene Industrial Green Tech, Eyde Cluster og ACT Cluster.

 

Grønt industriløft – bedriftene er i gang. Hva gjør politikerne?

 

Prosess21 inviterte i samarbeid med Eyde-klyngen til politisk debatt, for å følge opp anbefalingene som ble gitt til Regjeringen om hvordan prosessindustrien skal lykkes med grønn omstilling. I debatten ga industrien innspill til hvordan vi kan fordoble eksporten fra prosessindustrien til 300 milliarder kroner innen 2030, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene fra industrien med 50% og skaper de nye grønne industriarbeidsplassene i blant annet batteri- og hydrogenverdikjeden. I ACT jobber partnerskapet med flere store industrietableringer som vil bidra til betydelig jobbskaping og økte eksportinntekter, og for å lykkes med dette må vi ta vare på våre grønne fortrinn, og styrke konkurransekraften ytterligere. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med både industriell omstilling og ny industri, men da må myndighetene øke tempoet i tilrettelegging, og skalere opp risikoavlastningene slik at vi lykkes med tiltrekking av nye etableringer.

 

Reception: Global Outlook Norway – Recovery!

Olje- og energiminister Tina Bru.      Foto: GCE Node

Foto: GCE Node

 

 

 

 

Dagen før Global Outlook Norway – Recovery! deltok vi på en mottakelse med prominente gjester, høy minglefaktor og innlegg fra Olje- og energiminister Tina Bru. Vi fikk en hyggelig prat med Andreas Krüger Enge som er konstituert som administrerende direktør i Siva, største eier i Kunnskapsparken Helgeland. Som virkemiddelaktør har SIVA ansvar for næringshageprogrammet, inkubator-ordningen som vi er en del av, samt katapultordningen som finansierer fem nasjonale senter med infrastruktur for pilotering. De er også en av eierne av klyngeprogrammet, sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. SIVA investerer i infrastruktur som f.eks. innovasjonssentre og fra et Nordlands-perspektiv er samhandlingsvirkemidler og støtte til oppbygging av infrastruktur spesielt viktig. Bare med det på plass kan vi tette gapet til mer forskningstunge regioner med bedre tilgang til infrastruktur for innovasjon.

 

Energinasjonen Norge: Slik bygger vi lykkelandet 2.0 

En annen interessant industrileder- og politikerdebatt – «Energinasjonen Norge: Slik bygger vi lykkelandet 2.0» – ble arrangert av Energy Valley, en av våre søsterklynger i Norwegian Innovation Clusters. Undertittelen var «Klart vi kan leve av netto null!». Der var Tom Einar Jensen, CEO i Freyr klokkeklar på at den framvoksende batteriindustrien er den største forretningsmuligheten Norge har hatt på mange tiår, og at den skal bygges på skuldrene av den solide energi- og prosesskompetansen vi har bygd opp.  Industrilederne i panelet trakk fram at vi har verdensledende kompetanse innen energiteknologi, og et velfungerende trepartssamarbeid. Utfordringen er at vi ikke er i nærheten av å ta inn over oss i hvor stor hastighet den grønne omstillingen og elektrifiseringen må skje. De stresset et behov for å ta lederskap i videreforedling av den grønne kraften, og at vi går fra å være reaktive til proaktive. I industrilederdebatten deltok også Statnett, og konsernsjef Hanne Tonne erkjente at hun tenkte mye på Freyr. Det er bra, for da kan de ta praten om nødvendige infrastrukturinvesteringer. I politikerdebatten var det som forventet større uenighet, blant annet om nivået på framskriving av energibehovet, og hvilke virkemidler som best kan utløse den grønne industribyggingen. At EØS-avtalen er avgjørende for eksportindustrien var alle med unntak av Sp enige om.

Katapultutskyting fra Langbrygga

Vi rakk også et møte med de framoverlente karene i Sustainable Energy Catapult før vi tok kveld. De hadde rigget seg med en seilskute i Pollen, og på Langbryggen hadde de montert opp en ekte katapult, til utskyting av modige besøkende. Demonstrasjonen av den kan du se i denne filmen (link)

Gjennom katapultordningen får næringslivet tilgang til test-fasiliteter som tar ned behovet for krevende investeringer i en tidlig fase av bedriftsutviklingen, og gjør at flere kan komme raskere fra ide til kommersialisering.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle