Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bærekraft som trumfkort

Ikke noe annet tiltak har større innvirkning på de svenske utslippene, enn den omleggingen LKAB er inne i nå, sier bærekraftsjef i LKAB, Anders Lundgren. LKAB har satt seg mål om å bli et av de mest bærekraftige gruveselskapene i verden.

Bærekraft må sees på som en integrert del av bedriftens strategien

LKABs beregninger viser at omstruktureringen vil føre til en reduksjon i det globale CO2-utslippet på 35 millioner tonn årlig. Det tilsvarer to tredjedeler av Sveriges totale utslipp. I tillegg mener LKAB å kunne doble omsetningen på grunn av den økte merverdien for kundene. Stikkord for omstruktureringen og de grønne omleggingene er automatisering, elektrifisering, digitalisering og nye måter å jobbe på.

Mangel på folk = mangel på kompetanse

Omstilling krever kompetent arbeidskraft, noe bærekraftsjef i LKAB Anders Lundgren er smertelig klar over. -Jeg tror vi skal klare det, vi skal klare det! sier han engasjert forut for sitt innlegg på ACTs partnerskapssamling i Bodø 8. og 9. desember. LKAB er åpne på at hvis de skal lykkes med sin store omstilling, må de lykkes med å tiltrekke seg kompetanse fra både Sverige og andre deler av verden til virksomheten i Norrbotten. Bærekraftsjef  Anders Lundgren er fullt klar over at situasjonen er den samme på den norske siden av grensen.

De unge krever bærekraft av sine arbeidsgivere

Men husk, sier han, de unge er opptatt av bærekraft. Han viser til en svensk undersøkelse som viser at 62 prosent av de spurte oppgir at det er svært eller ganske viktig at deres arbeidsgivere bidrar til en bærekraftig utvikling. Den samme undersøkelsen viser en stor tro på nordområdene. 41 prosent av de spurte tror på en bedre utvikling i nord sammenlignet med resten av Sverige, og et klart flertall, 63 prosent tror folketallet i regionen vil øke.

På ACTs partnerskapssamling holder bærekraftsjef i LKAB Anders Lundgren innlegget Bærekraft som strategi og trumfkort.

Meld deg på partnerskapssamlingen her

Oppdatert program finner du her

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle