Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT får støtte fra Grønn Plattform til forprosjekt innen hydrogen

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. 1 milliard kroner stilles til disposisjon og skal styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som den vil bidra til et mer bærekraftig samfunn. Det har blitt vist enormt stor interesse for den nye satsingen hvor over 400 norske bedrifter og forskningsinstitutter har søkt om å få jobbe videre med sine grønne prosjektideer fram til utlysningen høsten 2021.

Det pågår en rekke spennende hydrogeninitiativer i Nordland og blant medlemmene i ACT. Før jul utarbeidet klyngeledelsen, i tett samarbeid med SINTEF Helgeland en forprosjektsøknad til Forskningsrådets Grønn Plattform med tema grønn hydrogenverdikjede. På nyåret fikk vi beskjed om at søknaden er godkjent. Forprosjektet har som formål å bidra til å utløse betydelig støtte til det videre arbeidet, ved å identifisere og etablere et partnerskap som kan søke om hovedprosjekt i Grønn Plattform i 2021.

I løpet av de neste ukene skal vi i prosjektet kartlegge mulige interessenter i Nordland, og ha individuelle samtaler med aktørene. Hensikten med dette innledende arbeidet er å få kunnskap om aktører i ulike deler av verdikjeden, hvilke ambisjoner og utfordringer aktørene har, identifisere mulige koblinger, m.m. Det planlegges en workshop 24. februar, hvor vi samler identifiserte aktører for å diskutere muligheter og mål for et hovedprosjekt i Grønn Plattform.

Dersom noen ønsker å bli involvert i dette arbeidet kan du ta kontakt med Krister Salamonsen, ks@kph.no.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle