Gå til hovedinnhold Gå til søk

Ekskursjon til Washington Mills. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

ACT-Ekskursjon til Orkland og Washington Mills

Nullutslippsvisjoner, ny teknologi, skikkelig gammel teknologi, bærekraftige ideer, god mat og hyggelig samvær. ACT-samlinga i Orkland hadde alt!  

15. og 16. september Inviterte ACT og Washington Mills til besøk i Orkland og Orkla gjestebolig. Framtidas industri; bærekraft, digitalisering og automatisering, var tema for de to innholdsrike dagene.

Ekskursjon til Washington Mills

Warshington Mills er en norsk produsent av silisiumkarbid – et materiale som benyttes til alt fra sandpapir til elektronikk og til produksjon av dieselpartikkelfiltre verden over. Adm.dir. Ole Johan Svorkdal presenterte fabrikken og fortalte entusiastisk om nye muligheter. -Silisiumkarbider kan brukes til mye, og vi har lyktes med å tilpasse oss et marked i endring. Vi produserer blant annet Crystal SiC som er et silisiumkarbidkorn eller pulver med ultrahøy renhet. Elektroniske komponenter av silisiumkarbid ender opp i blant annet el-biler. Hvis en erstatter noe av silisiumet i el-bil med SiC vil volum- og vektreduksjonen samt lavere energitap øke rekkevidden med opp til 10% fortalte han.

Ole Johan Svorkdal fortalte ivrig om bedriftens visjoner for en bærekraftig drift. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Ole Johan Svorkdal fortalte videre om den nye produksjonshallen som tas i bruk i disse dager. Ole Johan Svorkdal la vekt på at de kontinuerlig jobber for å minimere utslippene. -For noen tiår siden var vi berykta i dalføret for både støv og lukt, så det er kanskje ikke så rart at vi har miljødirektoratets blikk på oss innrømmet Ole Johan Svorkdal, men fortsatte entusiastisk om den nye produksjonshallen. –Der skal vi ikke ha utslipp!

«Målet må jo være å imponere miljødirektoratet» –Adm.dir. Ole Johan Svorkdal, Washingtom Mills.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adm.dir. Ole Johan Svorkdal og teknisk sjef, Bård Smehagen tok oss så på koronavennlig vis med i puljer rundt på fabrikken.

Monica Paulsen, klyngeleder i ACT og daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland og Adm.dir. Ole Johan Svorkdal foran den nye produksjonshallen ved Washington Mills. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Teknisk sjef, Bård Smehagen hadde ivrige tilhørere på omvisning. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Omvisning i Gammelgruva

Guide John Drugli. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Guide John Drugli fortalte med stor entusiasme og innlevelse om Gammelgruvas 333 år lange historie. Så bar det inn i selve gruva som med sine store haller og 800 km gruveganger forteller om slit, rikdom og teknologiutvikling gjennom tre århundre.

 

 

 

 

 

 

Guide John Drugli fortalte om Gammelgruvas 333 årelange historie

Malmforekomsten på Løkken Verk var opprinnelig på omtrent 30 millioner tonn, og var den største forekomst av kobberholdig svovelkis som er funnet i Norge. I følge guide John Drugli er malmåra Løkken verk også verdens største forekomst av kobberholdig svovelkis.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Trykktanken  – intensivruta til entreprenørskap!

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Nå ser de etter kandidater i Nord-Norge sier Vilde Kvarberg fra investerings- og managementselskapet CoFounder. Hun forklarer at hensikten med Trykktanken er å identifisere spennende forretningsmuligheter innenfor etablert næringsliv og gründermiljø og hjelpe dem i gang. Gjennom prosessen settes det fart og retning på forretningsideene og et tverrfaglig team jobber med ideen. Deltakerne får tilgang til et omfattende ressursnettverk med blant annet investorer og fagekspertise fra Sintef.

Er man heldig kan prosessen ende med en investering av KLP-midler gjennom COFounder. Informasjonen gikk tydeligvis rett hjem hos ACT-medlemmene, for Trykktanken ble hyppig nevnt av flere gjennom resten av oppholdet.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Middag på Orkla Gjestebolig

Lokale ingredienser og god vin la grunnlaget for middagen i den ærverdige spisesalen på Orkla Gjestebolig. 

Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Johan Svorkdal tok vertsrollen alvorlig og underholdte med anekdoter fra byggets lange historie. -Han er et oppkomme av historier og kan utrolig mye om huset, bygda og den lokale industrihistorien sa en begeistret middagsgjest. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Hva driver vi med – og hvem er “vi”?

Det er alltid artig å bli bedre kjent med hverandre, og på samlingen fikk vi pitcher fra flere medlemmer: 

Samarbeidsprosjekt i klynga: MainTech, Intelecy og StepSolutions. 

Grethe Selboe fra MainTech presenterte et samarbeidsprosjekt i klyngen hvor MainTech sammen med Intelecy og Step Solutions vil teste ut en ide om at datadrevet vedlikehold er mer bærekraftig enn kalenderbasert. De søkte midler hos Innovasjon Norge i 2020 og finpusser nå på en søknad til Forskningsrådet for videre finansiering. I hovedprosjektsøknaden har vi også SINTEF med på laget. De har vært en nyttig rådgiver gjennom hele prosessen, i tillegg til ACT som har vært til uvurderlig hjelp for å finne fram i virkemiddel-apparatet sier Grethe Selboe.

 

Bertil Helseth, administrerende direktør i Intelecy. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Intelecy er en norsk raskt voksende teknologibedrift som tilbyr tjenester til kunder verden over. Bertil Helseth, administrerende direktør, fortalte om utvikling av software som skal analysere produksjonsdata for bl.a. prosessindustrien ved bruk av maskinlæring. Dette for å forhindre stopp og feil og å forbedre prosesser ved å forutsi maskinfeil, optimalisere produksjonen og få ny innsikt – noe som igjen gir virksomheten et konkurransefortrinn! Maskinlæring er nødvendig, sier Bertil Helseth, som påpeker at et menneske kan følge med på 7 variabler hvis man er smart og skjerpa, mens i en fabrikk er det ofte mer enn 20.000 variabler som må følges med på. 

 

 

 

 

 

 

Ronny Reitan, avdelingsleder for området Støpegods hos Storvik. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Storvik er en mekanisk teknologibedrift som leverer flerfaglige løsninger, tjenester og prosjekter rettet mot internasjonal prosessindustri. Ronny Reitan, avdelingsleder for området Støpegods presenterte status i prosjekt for gjenvinning kobber i brukt katodestål i aluminiumsindustrien. Dette kobberet vil så smeltes inn i nye katodestål for gjenbruk eller videresalg. Arbeidet vil bidra til økt ressursutnyttelse og redusere avfallsmengdene fra industrien betydelig, og Storvik utvikler automatiserte prosesser som får dette gjort mest mulig effektivt, sa Reitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odd Inge Mikalsen, regional teknisk sjef, Step Solutions. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Step Solutions AS er et ingeniørselskap med spisskompetanse på kontrollsystemer, industriell IT og datafangst fra industrielle systemer. Odd Inge Mikalsen, Regional teknisk leder, presenterte et produkt som heter NXTstep data capture, som er en plattform for industriell datafangst. Step Solutions deltar i et EU-prosjekt som er en del av Horizon 2020. Prosjektet heter DAIS som står for Distributed Artificial Intelligent Systems. DAIS hadde oppstart før sommeren og skal vare de neste tre årene. Odd Inge Mikalsen synes det hele er svært spennende og gleder oss til å komme skikkelig i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

Fagskolen Viken 

Per Anton Hansen og Marte G. Ødegården. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Per Anton Hansen og Marte G. Ødegården fortalte om Fagskolen Viken og hvordan de jobber tett med bedrifter og organisasjoner for å utvikle studietilbud som treffer kompetansebehovet. 

De fortalte videre at selvakkreditering gjør at de er fleksible og at prosessen fra utvikling til iverksetting har gått fra 2 år til 6 mnd. Dette gjør at de kan levere rett kompetanse til rett tid!

“Vi kan levere rett kompetanse til rett tid”

Fleksibel Digitalisert Automatisering er et eksempel på et deltidsstudium som gir 30 studiepoeng og som er utviklet etter ønske fra industrien. Fagskolen Viken jobber også med flere andre modulbaserte utdanninger for eksempel innen prosessindustri og batteri.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Bærekraft koster, men det lønner seg!

Kjell Åge Stokbakken. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

På tampen var Adm.dir. Kjell Åge Stokbakken fra Norsk kylling invitert til ACT-samlinga. Han fortalte engasjert og underholdende om hvordan Norsk Kylling har gått fra å være et konkurstruet skandalisert selskap til å nå ville ta en ledende posisjon på dyrevelferd. Kjell Åge Stokbakken fortalte at Norsk Kylling har gått over til en dyrere og mer saktevoksende kyllingrase, men at de likevel tjener penger rett og slett for at kyllingene ikke blir syke og dør. Norsk Kylling tenker bærekraft gjennom hele verdikjeden fortalte han. -Bærekraft lønner seg, sa han, men fortsatte –vi må være konkrete, ellers blir det bare tomprat og grønnmaling. 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle