Gå til hovedinnhold Gå til søk

Tilbud om kurs i Vedlikeholdsteknikk 4.0

Gjennom vårt gode samarbeid med Fagskolen Viken (tidl. Tinius Olsen), har vi fått tilbud om eksklusivt kompetanse-program i Vedlikeholdsteknikk som gir 10 studiepoeng. 

Interesserte kan bruke denne lenken for påmelding: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1N1QPaEAt0qXiN7PFKhyj6ABq6txB0FIml4xQx4k2T9UN1ZFSVNCUEFFRzA2RUZCTDhUWDRFRFJIVSQlQCN0PWcu

NB! Dette kurset er er planlagt som et fysisk kurs og oppstarten er utsatt. På grunn av smittesituasjonen kommer vi tilbake med datoer for gjennomføring. Mest sannsynlig blir det ikke oppstart før 2021.

De som vil ha kompetansepåfyll allerede i dag kan ta et e-læringskurs i Industriell digitalisering. Se lenke nedenfor:

https://fagskolen-tinius.no/e-laeringskurs-innforing-i-industriell-digitalisering-industri-40

I uke 2 starter et kurs som kan gi 5 studiepoeng, les mer om SMART Vedlikehold her:

https://fagskolen-tinius.no/smart-vedlikehold-grunnleggende-vedlikeholdsteknikk

Målgruppe Vedlikeholdsteknikk

 • Fagarbeidere innen tekniske industrielle vedlikeholdsfag, dette omfatter elektrofag som elektrikere, automatikere og mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold, samt fagbrev under teknologi og industriell produksjon som er relevant for vedlikehold, f.eks. industrimekanikere
 • Arbeidsledere / formenn / planleggere innenfor vedlikehold
 • Personell med vedlikeholdsansvar
 • Vedlikeholdsteknikere / -ingeniører
 • Produksjonspersonell med vedlikeholdsoppgaver

Læringsutbytte

Kurset er utviklet for å møte kompetansenormen for «Maintenance Technician Specialist» beskrevet i NS-EN 15628:2014 Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell. Bestått kurs og eksamen gir 10 studiepoeng fra Fagskolen i Viken (studiested Tinius Olsen). Studentene skal etter utdanningen kunne utføre vedlikeholdsoppgaver alene og sammen med andre, herunder:

 • Utføre vedlikeholdsplaner i henhold til bedriftens strategier
 • Rask handling ved feil eller feilfunksjon, sikre effektiv gjenopprettelse av feil
 • Gjennomføre og sikre gjennomføring i henhold til regler og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet
 • Sikre tilgang til materialer, verktøy og utstyr som er nødvendig for utførelse av vedlikeholdsoppgaver
 • Koordinere og/eller lede vedlikeholdsoppgaver på stedet
 • Sikre kvalitet på vedlikeholdsoppgaver
 • Anvende og sikre anvendelse av relevante IKT baserte systemer
 • Sikre samsvar med relevante lover, direktiver, normer, operasjonsinstrukser og anerkjent praksis

Innhold

Kurset omfatter følgende overordnede temaer:

 • Vedlikeholdsledelse og -organisasjon
 • Vedlikeholdsteknikk
 • Vedlikeholdsstyring og -driftssikkerhet (med vekt på digital datainnsamling og prediktive metoder; Vedlikehold 4.0)
 • Lover og forskrifter

Gjennomføring

Kurset holdes med samlinger på ulike steder, med utstrakt bruk av bedriftsbesøk for å gi innsikt i hvordan ulike firmaer løser sine vedlikeholdsbehov. Mellom samlingene løses oppgaver med tilbud om nettbasert veiledning. Læringsaktivitetene vil omfatte:

 • Forelesninger
 • Oppgaveløsning (individuell)
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Bedriftsbesøk

Vurdering

Under gjennomføringen av kurset skal deltakerne gjennomføre totalt fem obligatoriske arbeidskrav. Dette kan være praktiske eller teoretiske oppgaver som skal løses og leveres inn, ofte som gruppe. Arbeidskravene fordeles mellom temaene som inngår i kurset. Underviserne vurderer besvarelsene og gir utfyllende tilbakemelding på prestasjonen, på denne måten vet deltakerne sin læringsprogresjon. Besvarelser og vurderinger inngår i en arbeidsmappe som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Ved kursets avslutning gjennomføres det en eksamen som er en fem timers skriftlig prøve.

Læremidler og -verktøy

Kursdeltakere må ha:

 • Egen bærbar PC (se PC krav på https://fagskolen-tinius.no/informasjon-til-studenter)
 • Skolen benytter læringsplattformen Teams
 • I kurset vil ulike kompendier og nettbaserte læringsressurser benyttes, som regel er disse kostnadsfrie
 • Lærebok som deles ut på kurset, denne faktureres kursdeltakerne
  • Leo Hagberg og Tomas Henriksson: Underhåll i världsklass (Innbundet)
 • Studentabonnement til Standard Norge (standard.no), kr 500,-
 • Se ellers informasjon til studenter ved Fagskolen Tinius Olsen på:

Kostnader

Utvikling og gjennomføring av kurset er finansiert som en del av bransjeprogrammet for Industri- og byggenæring. Treparts bransjeprogram er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen som skal bidra til at det etableres korte og fleksible utdanningstilbud tilpasset bransjenes behov. Ut over dette må deltakerne selv dekke kostnader til eventuell overnatting og måltider.

Nøkkelpersoner

 • Per Schjølberg, kursholder
 • Endre Jamtveit, fagansvarlig

 

Påmelding eller spørsmål rettes til Studiekoordinator Marte G. Ødegården, marteod@viken.no eller til Tone Jakobsen i Kunnskapsparken Helgeland.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle