Gå til hovedinnhold Gå til søk

Søk midler til Nærings-ph.d

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften.

En Nærings-ph.d. resulterer i konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker virksomhetens kjernevirksomhet, produkter og/eller tjenester.

Den ansatte i bedriften får en forskerutdannelse med spesialkompetanse i bedriftens behov og utfordringer.

Samarbeidet med universitet eller høyskolen sikrer økt forskningskompetanse og -kunnskap for både kandidaten og bedriften som helhet.

Det er med andre ord minst tre parter som nyter godt av å starte et Nærings-ph.d.-prosjekt:

  • Bedriften mottar støtte til å styrke sin kjernevirksomhet, tjenester og produkter. Bedriften får bygget kompetanse i virksomheten innenfor egne rammer og behov.
    Nærings-ph.d. er også en fin mulighet til å starte eller opprettholde verdifulle samarbeid med akademia, og gir tilgang til forskningsorganisasjonenes kunnskap, kompetanse og infrastruktur.
  • Kandidaten får en doktorgrad og en forskerutdanning styrket av innsikt i næringslivets sentrale utfordringer, og forskerkompetansen til å løse disse. Gjennom prosjektet har kandidaten tilgang til uvurderlig næringslivskompetanse i egen bedrift og forskningsinstitusjonens ekspertise.Nærings-ph.d.-ordningen støtter også kandidater som ønsker å tilbringe deler av prosjektet ved en utenlandsk forskningsinstitusjon.
  • Gradsgivende institusjon kan gjennom et Nærings-ph.d.-prosjekt etablere eller videreutvikle et samarbeid med spennende bedrifter med unik ekspertise innenfor sitt fagfelt. Universiteter og høyskoler får ph.d.-kandidater med et næringslivsperspektiv og innsikt i næringslivets utfordringer og behov

Nærings-ph.d. er for små og store bedrifter og åpen for alle fagområderordningen. Ordningen har løpende søknadsfrist og rask behandlingstid. Ta kan kontakt med klyngeledelsen for mer informasjon, hjelp og bistand. 

Tone Jakobsen kan nås på mail: tj@kph.no eller mobil: 920 89 441 hvis du har noen spørsmål.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle