Gå til hovedinnhold Gå til søk

Slik jobber vi med bærekraft

5.November arrangerte vi, sammen med Olje- og Gassklyngen, en workshop med temaet: Bærekraft. Det skulle være en arena hvor man kunne spørre spørsmål, dele gode ideer og erfaringer til hvordan man kan implementere bærekraftsmålene i eget arbeid. Medlemmene våre var engasjerte, og delte mange gode tips og erfaringer.

Bjørn Kjærand Haugland fra SKIFT holdt et åpningsinnlegg til ettertanke. Han åpnet med å si at vi aldri har hatt det så bra som i dag og det er et resultat av menneskelig, samfunnsmessig og teknologisk utvikling. Men vi har i dag for stor påvirkning på økosystemet – i en negativ retning. I sitt innlegg introduserte Haugland grønnvaskingsplakaten, som blant annet sier: «Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten». Les mer her: www.gronnvasking.no

Kvarøy Fiskeoppdrett as har en produksjon på 7 500 tonn sløyd laks per år. Fra 2012 har de hatt sterkt fokus på bærekraftig produksjon og leverer i dag all sin produksjon til highendmarked i USA. De har jobbet tett med sine kunder om det kundene og bedriften ser som viktig; fiskehelse, fôr og miljø. De har mindre fisk i mærene, ingen kobberimpregnering på nøtene, ingen bruk av kjemikalier eller antibiotika, de bruker rognkjeks som våpen mot lus og ser på stadig nye løsninger, blant annet laser som våpen for å løse lus-problematikk og kortreist fôr til fisken.

Bedriften bak stolsuksessen S1500 som Snøhetta har redisignet er NCP. De har en strategisk satsning på sirkulær økonomi og gjenbruk av lokal plast, fra både Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea. Bedriften har lagt mye krefter i å kommunisere dette utad og har fått stor anerkjennelse og både nasjonale og internasjonale for dette. – Også NCP ønsker flere perspektiver på hvordan vi kan jobbe med bærekraft internt.

Helgeland Kraft delte tanker med oss hvordan vi kan implementere bærekraftarbeidet internt i bedriften. Er det viktig at alle i bedriften har kompetanse og fokus på bærekraft, eller?

KPH ble i sommer Miljøfyrtårn-merket og har hatt fokus på innkjøp. På seminaret delte vi hva det innebærer: Kartlagt de 25 største leverandører – hvilke sertifiseringer har de? Kartlagt miljøstatus på innkjøpte varer og utformet innkjøps- og reisepolicy. Vi har satt egne mål om å øke antall sertifiserte leverandører og øke andel innkjøpte varer som er miljømerkede. Og vi har på en kreativ og morsom måte jobbet med bevisstgjøring i egen organisasjon.

Alle temaene ble diskutert i grupper (breakoutrooms) og resultatene fra dialogen ble presentert i plenum. Vi sier oss imponert og ser fram til videre Bærekraftarbeid i ACT!

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle