Gå til hovedinnhold Gå til søk

Rapport: European Green Deal og betydningen for norsk prosessindustri

Prosess21 har fått gjennomført et studie av European Green Deal og betydningen for norsk prosessindustri.

European Green Deal (EGD) er kanskje den mest omfattende pakken av EU-tiltak som industrien i Norge noensinne har stått overfor. For industrien i Norge representerer EGD muligheter, men gir også risiko på en rekke områder. Formålet med denne rapporten er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som gir en oversikt over viktige initiativer for norsk industri, og å beskrive hvordan det er mulig for bedriftene å arbeide inn mot EGD. Samtidig har vi ønsket å kartlegge hva norsk prosessindustri oppfatter som vesentlig, hvordan den arbeider med EGD og hvordan den ønsker at norske myndigheter skal bidra for å fremme norsk industris interesser overfor EU-institusjonene. Rapporten gir først en overordnet beskrivelse av EGD. Deretter følger en beskrivelse av hva industrien mener er viktige områder, og hvordan den arbeider med EGD.

Videre vises hvordan norske myndigheter arbeider med EGD, og basert på disse beskrivelsene kan det også sies noe om samspillet mellom ulike sektordepartementer og mellom myndighetene og industrien i Norge. Det er kartlagt politiske initiativer innenfor EGD som vil ha betydning for norske industribedrifter, og hvilke saker som er viktigst å prioritere i første halvår av 2021. Analysen tar også for seg aktører og prosesser det vil være viktig å forholde seg til for å kunne påvirke elementer innenfor EGD. Rapporten avsluttes med vurderinger og anbefalinger vedrørende prosessindustriens og myndighetenes videre arbeid med EGD.

Rapporten er utformet av BOLDT for Prosess21. Kartleggingen av initiativer og prosesser under EGD baserer seg på dokumentanalyse og kontakt med EU-institusjonene.

[button link=»https://www.prosess21.no/contentassets/f02c34676efa45c385c2ae4c074d41a0/prosess21-og-green-deal-final.pdf» type=»big» color=»green» newwindow=»yes»] Rapporten kan leses her[/button]

 

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle