Gå til hovedinnhold Gå til søk

gears of natural wood on a background of green grass symbolize green technology. Concept of ideas, cooperation, strategy, teamwork. business

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet er utarbeidet i samarbeid med Eyde-klyngen. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet til å møte endringer. Studiet kvalifiserer til å delta aktivt i endringsprosesser, og gi forståelse for muligheter innen teknologisk utvikling.

Innhold og læringsformer

Som student deltar du aktivt i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsning og praktisk laboratoriearbeid både på skolen,på MIL (Mechatronics Innovation Lab) og ute i bedrift. Skolen benytter eksterne forelesere med kompetanse innen aktuelle fagområder. Lærerne samarbeider med eksterne forelesere om faglig innhold og pedagogisk opplegg. I løpet av studiet skal det gjennomføres bedriftsbesøk til flere av Eyde-klyngens bedrifter.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriften bedre rustet til å møte endringer. Prosessindustrien er inne i midt inne i to store omveltninger: Det grønne skiftet og en ny teknologirevolusjon.

Søknadsfristen er 15.12.2020. Søknad sendes direkte til skolen, legg ved dokumentasjon fra utdanning og lærested.

[button link=»https://fagskoleniagder.no/studietilbud/tekniske-fag/prosessindustri/» type=»big» color=»green» newwindow=»yes»] Mer informasjon[/button]

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle