Gå til hovedinnhold Gå til søk

Prosess21: Ekspertgruppe for vertskapsaktivitet har ferdigstilt sin sluttrapport

Ekspertgruppen for vertskapsattraktivitet har vært ledet av Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen og med deltagere fra viktige industriparker i Norge, Hydro, Yara og Norsk Industri. Ekspertgruppen for vertskapsattraktivitet har som mandat å utrede muligheter for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser innen prosessindustri og tilknyttede verdikjeder, samt legge fram tiltak som gjør Norge attraktivt for framtidens globale prosessindustri. Rapporten ble overlevert Næringsminister Iselin Nybø i forbindelse med intervju om batterisatsing i Finansavisen.

I ett 2050-perspektiv må man forvente at eiere og selskap innen all norsk prosessindustrivirksomhet skal gjennom flere strategisykluser der det ikke bare er lokale forhold som påvirker om et anlegg blir videreutviklet eller nye fabrikker etableres. Globale trender i markedet, teknologier og konkurranseforhold vil påvirke de vurderingene som blir gjort. Myndigheter og næringsliv må arbeide i felleskap for at Norge skal være et attraktivt vertskap for framtidas prosessindustri.

Basert på intervjuer, workshops og møter med industriaktørene anbefaler ekspertgruppa tiltak knyttet den viktigste innsatsfaktoren for industrien – fornybar kraftforsyning og forutsigbare nettkostnader. Det er viktig å etablere en nasjonal strategi for industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn, store areal, energiforsyning, infrastruktur og kompetansetilgang, samt et sterkt internasjonalt markedsførings- og mottaksapparat som synligjør mulighetene for etablering i Norge. Det er også viktig med et framtidig tett samarbeid med EU om virkemidler og rammevilkår på områder der Norge har særlige fortrinn og verdiskapningsmuligheter (som eksempelvis verdikjeden for ikke-jernholdig produksjon, batteri, hydrogen og CCUS).

Rapporten kan leses her 

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle