Gå til hovedinnhold Gå til søk

Produksjon av smittevernutstyr

Sykehusinnkjøp HF er satt i rød beredskap fra og med 16. mars 2020. Det innebærer at krisestab er satt, og kriseorganisering er trådt i kraft. Sykehusinnkjøp har arbeidet systematisk med helseforetakene siden januar for å skaffe nødvendig materiell i en forberedelse til en mulig coronapandemi.
Det er nå et stort behov for personlig smittevernutstyr (Personal Protective Equipment – PPE), og man leter etter nye norske produsenter som kan levere slikt utstyr.

Utstyr som inngår i PPE :

  • fuktbestandig smittefrakk med lange ermer og mansjetter
  • klasse FFP3 åndedrettsvern (Filter Face Piece 3)
  • nitril- eller latekshansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
  • kirurgiske munnbind

Norway Health Tech har invitert alle klynger i Norwegian Innovation Clusters til å sjekke ut og samle innspill som kan bidra til å løse denne krisen. Kan din bedrift vurdere oppstart av ny produksjon, eller har innspill om andre potensielle leverandører? Da ber vi deg gi beskjed til oss på mail@arcticclusterteam.no for mer info, eller ta kontakt med Sykehusinnkjøp direkte. De har etablert følgende e-postadresse hvor næringslivet kan ta kontakt : suppliercovid19@sykehusinnkjop.no.

Der blir henvendelser registrert, systematisert og prioritert. Et eget markedsteam er etablert for å etablere kontakt og besvare henvendelser og håndtere avtaler med aktuelle produsenter for norsk produksjon av personlig smittevernutstyr. Det legges opp til samarbeid med virkemiddelaktørene (Innovasjon Norge, SIVA og andre) i de konkrete case som etableres. I tillegg har Kunnskapsparken Helgeland forretningsutviklere og kompetansemeglere som kan bistå i prosessen.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle