Gå til hovedinnhold Gå til søk

Elevene på Teknikk- og industriell produksjon er fornøyde med forslaget

Polarsirkelen videregående skole kan få Industriteknologi som spesialisering på VG2

I går sendte fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar, ut sitt foreløpige forslag til endring i den fremtidige tilbudsstrukturen i Nordland. Hun ønsker innspill på forslaget, før saken ferdigstilles for politisk behandling i fylkesråd og fylkesting. Hun presiserer videre at forslaget er foreløpig, og basert på et administrativt arbeid i avdeling for utdanning og kompetanse. Det har også vært omfattende aktivitet med innspillsmøter i hele fylket i løpet av septembermåned. I innspillsmøtene har det vært representanter fra regionrådet og nærings-og arbeidsliv, samt videregående skoler. I den fremtidige tilbudsstruktern foreslås det at det skal opprettes industriteknologifag som et alternativ for VG2-elever på Teknikk og produksjonslinja ved Polarsirkelen videregående skole.

 

Stor jubel for Rana, elevene, industrien og oss

Gunnar Jakobsen, Avdelingsleder for Teknikk- og industriell produksjon, er veldig fornøyd med at Industriteknologi er med i forslaget til den fremtidige tilbudsstrukturen i Nordland. «Det er kjempe bra hvis vi får muligheten til å tilby Vg2 Industriteknologi ved Polarsirkelen vgs. For dette skoleåret har vi fem klasser på Vg1 Teknologi og Industrifag (74 elever), og vi ønsker selvfølgelig at flesteparten av disse skal fortsette sitt utdannings- og karriereløp her i Rana-regionen.

Det skjer ufattelig mye nytt og spennende i den lokale industrien, men vi trenger kompetanse som følger denne utviklingen. Her i Nordland og Nord-Norge har vi ett av de største industri-klyngenettverkene, og det er med andre ord her arbeidsplassene er. Fordelene med et slik nettverk er at prosessbedriftene samarbeider om å finne nye løsninger, og leverandørene bidrar til nyskaping. Utgangspunktet er allerede bra, men vi ønsker hele tiden å utvikle nye, bedre og mer effektive løsninger. Da er det sentralt at vi øker kompetansen lokalt, og denne studieretningen er absolutt et bidrag til den utviklingen».

 

 

Ønsker at det blir flere muligheter i regionen

To av elevene ved VG1 Teknologi og Industrifag, Katarina Flostrand og Tuva Søreng Haugen, trives kjempe godt på studieprogrammet, men synes at det er på tide at studietilbudet tilpasses behovet i arbeidslivet. Tuva sier at hun synes det er bra at vi får et studieprogram som er knyttet direkte opp mot industrien og næringslivet lokalt, og at det det er kjempe bra at hun har mulighet til å både studere i Rana, og på sikt skaffe seg en lærlingeplass her. Begge jentene trives godt med det praktiske industriarbeidet, og ser for seg en karriere innenfor industrien. Fremtidsplanene til jentene er selvfølgelig preget av utviklingen i industrien og studietilbudet, men de synes at det er bra at studietilbudet etableres slik at man får flere valgmuligheter, og at dermed er enda større sjanse for at vi får beholdt de unge i Rana. Det er også sentralt at det er gode muligheter for interessante lærlingebedrifter i industrien på Mo.

Katarina Flostrand t.v og Tuva Søreng Haugen t.h

Med et slikt studietilbud i Rana vil vi kunne fortsette å heve kompetansen i industrien, og dermed utvikle nye, mer effektive og mer bærekraftige løsninger. Dette vil potensielt også kunne ha en positiv innvirkning på mulighetene for at unge i større grad ønsker å bygge karriere i Rana, på Helgeland og i Nord-Norge, og dermed forhindre at de flytter fra regionen og bosetter seg et annet sted.

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle