Gå til hovedinnhold Gå til søk

https://www.alumatiq.com/

Nytt teknologiselskap på Helgeland

AlumatIQ AS er et nytt teknologiselskap som er spunnet ut fra industriklyngen Arctic Cluster Team. Selskapet er et joint venture mellom leverandørbedriftene Avanti Engineering og Momek Techteam fra Mo i Rana, samt investeringsmiljøet CoFounder fra Trondheim.

AlumatIQ har inngått et samarbeid med Alcoa Mosjøen om å utvikle en anodeskifterobot som skal bidra til mer kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikrere produksjon av aluminium.

Utskiftning av anoder er en svært kritisk prosess i produksjon av aluminium og foregår i elektrolysehaller med høy varme, mye støv og sterke magnetfelt. Ved Alcoa Mosjøen utføres det omlag 100 000 anodeskift årlig ved hjelp av en operatørstyrt kran og kjøretøy. Når ovnsdekslene åpnes under anodeskifte blir operatørene eksponert for fluor, varmestress og potensielt sprutskader fra flytende bad og metall. Sprutskader fra ovnene rapporteres som den fremste årsaken til skader ved Alcoa.

«I tillegg til å redusere produksjonskostnader, vil roboten bidra til bedre helse og økt sikkerhet for operatørene. Vi antar også at forbruket av anoder, som representerer den største kilden til CO2-avtrykk for en aluminiumsprodusent, vil kunne reduseres. For Aloca Mosjøen kan en slik reduksjon utgjøre anslagsvis 20 000 tonn CO2 årlig»,sier Ellen Myrvold, prosessutviklingsleder ved Alcoa Mosjøen.

Selskapet har kostnader på omlag 50 millioner kroner til design, bygging og ferdigstilling av roboten ved Alcoa Mosjøen i 2023. Den tekniske utviklingen skjer i samarbeid med Momek Techteam, Avanti Engineering og SINTEF. CoFounder bidrar med kapital og har ansvar for daglig ledelse og forretningsutvikling i startfasen. Selskapet har allerede fått tilskudd fra Innovasjon Norge som har vært utløsende for etableringen av selskapet.

«Utviklingsfasen er svært krevende, men vi har gode forutsetning for å lykkes gjennom tett samarbeid med kompetente leverandørbedrifter, SINTEF og Alcoa som krevende kunde» sier Vidar Olsen og Haakon Andersson, daglig ledere i henholdsvis Avanti Engineering og Momek Techteam.

«Markedet internasjonalt anslås til flere milliarder kroner. Vi har absolutt større ambisjoner enn at dette kun skal resultere i et utviklingsprosjekt for Alcoa. Skal vi lykkes i det globale markedet, må vi bygge tung kompetanse innen teknologi, industrialisering og internasjonal forretningsutvikling», sier Jan Biti, daglig leder i AlumatIQ og partner i CoFounder.

Han peker på at AlumatIQ kan bli et godt referansecase på hvordan man kan bygge et mer kunnskapsbasert, digitalisert og konkurransedyktig norsk næringsliv innenfor tradisjonelle næringer.

 

Fakta om Momek Techteam
Momek Techteam AS er et datterselskap i Momek Group, et nordnorsk industrikonsern med virksomhet innenfor vedlikehold, modifikasjon, fabrikasjon, EPCI-prosjekter, byggentreprenørskap og bemanning. Selskapet har hovedkontor i Mo i Rana og eier virksomheter også i Sverige, Finland og Tyskland. Selskapet har vokst fra et lite verkstedsfirma til Nord-Norges største verkstedkonsern. Selskapet har hatt en omsetning på ca 620 millioner.

Fakta om Avanti Engineering
Avanti Engineering AS er et teknologiselskap som ble stiftet i 1993 og har gjennom årenes løp bygget opp en betydelig kompetanse innenfor fagområdene elektro og automasjon. Selskapet har sine røtter i norsk smelteverksindustri og leverer automatiseringsløsninger til industri og havbruk. Selskapet bygger maskiner eller leverer komplette anlegg hvor automatikk er en del av funksjonen. Avanti Engineering har i dag 14 ansatte. Selskapet har sitt hovedkontor i Mo i Rana og et avdelingskontor på Nesna.

Fakta om CoFounder
CoFounder er et privatdrevet investeringsmiljø med base i Trondheim. Selskapet forvalter ca 90 millioner kroner på vegne av KLP og Innovasjon Norge, og investerer i tidligfase teknologibedrifter innenfor tradisjonelle norske bransjer slik som havbruk, prosessindustri og energisektoren. Selskapet har også etablert en egen teknologihub i Trondheim hvor de yngste selskapene er lokalisert med CoFounder og forretningsengler.

Fakta om Alcoa Mosjøen
Aluminiumsverket i Mosjøen ble startet i 1958 av selskapene Elektrokemisk (seinere Elkem) og AIAG (Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft, seinere Alusuisse). Verket i Mosjøen produserer i dag spesiallagede valseemner og lavjerns støpelegeringer. Produktene eksporteres i hovedsak til kunder i Europa og produksjonskapasiteten er i dag på ca. 196 000 tonn primærmetall per år. Omtrent 40% av alle øl og brusbokser på markedet i Europa har lokk som er valset ut av legeringer støpt i Mosjøen.

 

Kontakt for ytterligere kommentarer og spørsmål:
Haakon Andersson, Adm.dir Momek Techteam
+ 47 928 25 410, haakon.andersson@momek.no

Vidar Olsen, daglig leder Avanti Engineering
+ 47 905 88 266, vidar.olsen@avantiengineering.no

Jan Biti, Daglig leder AlumatIQ
+47 901 46 010, jan@cofounder.no

Ellen Myrvold, prosessutviklingsleder Alcoa Mosjøen
+ 47 950 60 214, ellen.myrvold@alcoa.com

 

Nettside: https://www.alumatiq.com/ 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle