Gå til hovedinnhold Gå til søk

Ny utslysning fra Forskningsrådet: Nyskapende energiforskningsprosjekter

Forskningsrådet piloterer gjennom denne utlysningen en ny ordning for radikalt grensesprengende forskning.

Forskningsrådet ønsker med ordningen å gi prosjekter som er radikalt grensesprengende, og som utfordrer eksisterende forskning på et tema eller område, en mulighet for finansiering. Dette kan være prosjekter som skal bruke utradisjonelle tilnærminger eller metoder eller som adresserer et felts blindsoner. Det kan også være en finansieringsmulighet for prosjekter som ønsker å knytte sammen forskningsfelt som ikke tidligere har hatt noen interaksjon – på tvers av disiplinære skillelinjer.

Prosjektene skal være innenfor grunnleggende eller anvendt forskning og kan ha høy risiko, for eksempel:

  • teknisk risiko, knyttet til utstyr eller teknikker som ikke har blitt bevist eller som er ekstremt vanskelige
  • multidisiplinær risiko, knyttet til en unik, ikke tidligere utprøvd kombinasjon av perspektiver, disipliner eller tilnærminger
  • konseptuell risiko, knyttet til fundamentale ideer som går imot eksisterende kunnskap

 

Prosjektene vil bli vurdert av internasjonale eksperter. Søknadsvurderingsprosessen er spesielt tilrettelagt for å gi større potensial for å støtte ukonvensjonell forskning enn Forskningsrådets ordinære søknadsvurderingsprosess.

Ordningen innebærer at prosjektet må deles inn i to faser; et forprosjekt på inntil 18 måneder og et hovedprosjekt på inntil 30 måneder. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

 

[button link=»https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/radikalt-nyskapende-forskning/» type=»big» newwindow=»yes»] Mer info på Forskningsrådets nettside[/button]

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle