Gå til hovedinnhold Gå til søk
thumbnail of Prosess 21 Workshop Mosjøen P21 Entreprenørskap

Ny rapport om vertskapsattraktivitet i prosessindustrien

Prosess21 sin Ekspertgruppe for Vertskapsattraktivitet har ferdigstilt sin sluttrapport.

Ekspertgruppen for Vertskapsattraktivitet, ledet av Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen, har som mandat å utrede muligheter for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser innen prosessindustri og tilknyttede verdikjeder, samt legge fram tiltak som gjør Norge attraktivt for framtidens globale prosessindustri.

I et 2050-perspektiv må man forvente at eiere og selskap innen all norsk prosessindustrivirksomhet skal gjennom flere strategisykluser der det ikke bare er lokale forhold som påvirker om et anlegg blir videreutviklet eller nye fabrikker etableres. Globale trender i markedet, teknologier og konkurranseforhold vil påvirke de vurderingene som blir gjort. Myndigheter og næringsliv må arbeide i felleskap for at Norge skal være et attraktivt vertskap for framtidas prosessindustri.

Basert på intervjuer, workshops og møter med industriaktørene anbefaler ekspertgruppa tiltak knyttet den viktigste innsatsfaktoren for industrien – fornybar kraftforsyning og forutsigbare nettkostnader. Det er viktig å etablere en nasjonal strategi for klargjøring av industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn, store areal, energiforsyning, infrastruktur og kompetansetilgang, samt et sterkt internasjonalt markedsførings- og mottaksapparat som synligjør mulighetene for etablering i Norge. Det er også viktig med et framtidig tett samarbeid med EU om virkemidler og rammevilkår på områder der Norge har særlige fortrinn og verdiskapningsmuligheter (som eksempelvis verdikjeden for ikke-jernholdig produksjon, batteri, hydrogen og CCUS). Rapporten omtaler også opprinnelsesgarantier og at det ikke må levnes tvil om at norsk kraftforbruk er utslippsfritt, uansett hvordan opprinnelsesgaranti-verdipapirer handles. Trepartssamarbeidet og det offentliges virkemidler og muligheter for grønne offentlig anskaffelse omtales også.

 

 

[button link=»https://arcticclusterteam.no/wp-content/uploads/2020/08/Prosess21-Vertskapsaktivitet-2020.pdf» type=»big» newwindow=»yes»] Rapport Prosess21 Vertskapsattraktivitet[/button]

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle