Gå til hovedinnhold Gå til søk

Satsing på hydrogen

I dag lanserte Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet regjeringens hydrogenstrategi – på vei mot lavutslippssamfunnet. I det videre arbeidet vil man tilpasse virkemidler som skal legge til rette for en videre utvikling av hydrogenløsninger, både for å få ned utslippene og for å bidra til verdiskaping.

I innledningen står det at «Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon.»

Her er det et mulighetsrom for industrien i nord, som kan realiseres i klyngen og i samarbeid med eksterne partnere. Se f.eks. nyhetssaken om Hydrogen Hub Mo, der hydrogen skal bidra til å de-karbonisere stålproduksjonen for Celsa Armeringsstål. Her er en åpen artikkel om saken på e24.

Hydrogenstrategien kan leses i sin helhet på regjeringen.no. 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle