Gå til hovedinnhold Gå til søk
ilotT

Unsplash

Hørt om Pilot-T?

Det er en fast-track for innovasjon for gods- og persontransport innen alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft.

Pilot-T er et oppdrag fra Samferdselsdepartementet til Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet er å ta gode løsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir:

  • Mer sikkert
  • Øker fremkommeligheten
  • Reduserer utslippene

Et Pilot-T-prosjekt skal

  • være i skjæringsfeltet mobilitet/IKT
  • bidra til bedre fremkommelighet, bedre sikkerhet og/eller reduserte utslipp
  • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge
  • være et samarbeide mellom flere aktører
  • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
  • ende opp i en pilot eller første fullskalaløsning som tas i bruk

Søknadsbeløp: minimum kr 2 mill. og maksimum kr 16 mill.

Har du aktuelle case? Ta kontakt med klyngeledelsen eller med en av kontaktpersonene for Pilot-T. Se mer info:

[button link=»https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/utlysninger/pilot-t-2020/» type=»big» color=»green» newwindow=»yes»] Link til utlysning hos Innovasjon Norge [/button]

[button link=»https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/pilot-t-nye-losninger-i-skjaringsfeltet-transportikt/» type=»big» color=»teal» newwindow=»yes»] Link til utlysning hos Forskningsrådet[/button]

[button link=»https://arcticclusterteam.no/wp-content/uploads/2020/05/2020-Pilot-T.pdf» type=»big» color=»orange» newwindow=»yes»] Presentasjon av Pilot T[/button]

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle