Gå til hovedinnhold Gå til søk

Grønn plattform – 1 milliard kroner er nå tilgjengelig

Regjeringen bevilget tidligere i år en milliard kroner til oppstart av Grønn plattform. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling. Første utlysning er nå ute. Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Tildelingene vil skje i to trinn. I første runde utlyses forprosjekter på inntil 300 000 kroner. Hovedutlysningen vil skje på nyåret i 2021 og tildelingene her vil trolig ligge i størrelsesorden 50-150 millioner kroner og gis medio 2021.

Grønn plattform ble lansert mandag 16. november, og forvaltes av Enova, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Dette omfatter alle teknologi- og bransjeområder som kan bidra til grønn omstilling og som kan ha internasjonal konkurransekraft i lavutslippssamfunnet. Grønn plattform skal dekke aktiviteter fra forskning til marked, enten i ett stort prosjekt eller i summen av flere prosjekter.  Denne satsingen adresserer et bredt spekter av prosjekter fra forskning og teknologiutvikling frem til ferdige løsninger inn mot et marked. Fokuset er på å skape grønne jobber og et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv.

Det kan nå søkes om forprosjektmidler med løpende søknadsbehandling frem til 6. januar 2021. Et viktig formål med disse forprosjektmidlene er å bygge sterke konsortier som i felleskap kan utvikle konkurransedyktig og bærekraftig næringsvirksomhet. Bedrifter og forskningsinstitutter kan søke på disse forprosjektmidlene, og hovedprosjekter vil bli utlyst i løpet av våren 2021. Forprosjekt er ikke et krav for å kunne søke hovedprosjekt. Rammen for forprosjektene er inntil kr 300 000 per prosjekt, 100 % finansiering, kort gjennomføringstid på inntil 3 måneder, og en tydelig ambisjon om et større hovedprosjekt.

[button link=»https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/?utm_campaign=09-11-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis» type=»big» color=»green» newwindow=»yes»] Mer informasjon her[/button]

 

 

 

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle