Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vær med å forbedre vedlikeholdsarbeidet i industrien!

Forprosjektet utføres som en ståstedsanalyse som avdekker hvordan prosessindustri-bedriftene i dag samler sine data, hvilken kvalitet det er på disse og hvordan de benyttes. Funn fra ståstedsanalysen skal danne grunnlaget for prioriterte utfordringer som skal tas videre i et eller flere hovedprosjekt. Opptil fem ulike prosessindustribedrifter i ACT blir invitert til delta i dette forprosjektet.

I forbedringsarbeidet med norsk prosessindustri er vedlikehold et område med stort potensial. Studier fra internasjonale aktører (DuPoint / Emerson / Boeing) viser at man kan redusere vedlikeholdskostnaden med opptil 30% ved å gjøre vedlikehold når utstyret selv gir beskjed om det, i motsetning til å følge kalenderen. Dette gjelder også for utstyret til våre kjernebedrifter i ACT.

FoU-utfordringene er

  • Utstrukturerte datasett gjør det vanskelig for bedriftene å hente ut verdi fra dataene de har
  • Prosessbedriftene har ikke algoritmer som kan bidra til innsikt i muligheter for besparelser og økt bærekraft
  • Prosessbedriftene har ikke metodikk for å systematisk innhente, analysere og sammenstille data i kombinasjon med big data
  • Ny kunnskap og nye industrielle løsninger framkommer gjennom å koble spisskompetanse innen digitalisering med domenekunnskap for utstyr og vedlikehold

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle