Gå til hovedinnhold Gå til søk

Erfaringsdeling blant medlemmene

Utfordringer løses best gjennom åpen innovasjon og samarbeid. I nettmøter framover deler vi informasjon om virkemidler, status og tanker om hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen.

Dialogmøte 16. april 2020

Hovedbudskapet fra de som deltok på møtet i dag var at det fortsatt er strenge sitteverntiltak og de som kan, har hjemmekontor. På kort sikt går produksjonen som normalt hos de fleste. Både klyngeleder og Innovasjon Norge oppfordret både leverandørene og de store verkene til å prioritere tid til  å sette seg sammen med «gode hjelpere» og ta del i de krisepakkene som forvaltes av både Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre. Både rammene for støtte og støttesatsene har økt. Har du FOU-ideer er tida inne for å få gjort noe med de!

Trykk på lenkene nedenfor for å se presentasjonen fra klyngeleder Monica Paulsen og Heidi Thommesen fra Innovasjon Norge.

[button link=»https://arcticclusterteam.no/wp-content/uploads/2020/04/Webinar-16.04.2020.pptx»] Monicas presentasjon[/button]

[button link=»https://arcticclusterteam.no/wp-content/uploads/2020/05/Tiltakspakker-Presentasjon-Kunnskapsparker-Næringshager-16042020-Ahyee.pdf» color=»red»] Tiltakspakker Innovasjon Norge [/button]

Dialogmøte 24. mars 2020

Alle har hatt en meget rask implementering av Teams. Stort fokus på å utarbeide risikoanalyser, beredskapsplaner og alternative skiftplaner. Tilnærmet full drift fortsatt, korte horisonter, mer usikkert når vi kommer til mai. Enighet fra alle om at det ikke sannsynlig med større samlinger eller møter før etter sommeren. ACT er på ballen med tanke på nye kompetansemidler og opplæringstiltak. I noen tilfeller kan klyngen delfinansiere tilbud som er relevant for mange.

  • Stort fokus på hygienetiltak og renhold. Deler opp skiftene i mindre grupper og forskjøvet arbeidstid noe for å redusere trykk i garderober og på møteplasser. De som har hjemmekontor har fått tilbud om relevante nettkurs.
  • Daglige status-møter med firmaene som jobber på verket, der vi tar opp felles problemstillinger relatert bemanning, vedlikehold osv. Får til lokale løsninger, men det er et potensiale for å få til mer. Dag-til-dag-kommunikasjon har hjulpet mye. Det er en metodikk som anbefales til andre.
  • Glomfjord Industripark har samkjørt regler, varsling osv. og Yara har bedt andre bedrifter ta kontakt dersom de må permittere, slik at man kan drøfte oppbemanning ved Yara som et mulig alternativt tiltak.
  • Utsending av daglige mailer med oppdatering på status til de ansatte.
  • Når BIO-midler til kompetansetiltak offentliggjøres, ønsker vi at klyngen tar en pådriverrolle. Det vil tar tid før dette treffer oss med full kraft og vi kan forberede å tilby fagopplæring mv.
  • For å holde smitten i sjakk, er tiltak på fritida like viktig som hva de gjør på jobben. Dette bruker vi også tid på å minne på om!
  • Hold tett kontakt med tillitsvalgte, kommunehelsetjenesten, kommunen og hverandre.
  • Del og spør!

For å opprettholde FOU-aktivitet vil ACT be Forskningsrådet om at bedriftene kan fortsette aktivitet uten at in-kind-bidraget oppnås. Det er svært viktig at de store prosjektene ikke mister momentum.

Trykk på lenken under for å få oversikt over gratis-kursene som tilbys av NAV.

[button link=»https://arcticclusterteam.no/wp-content/uploads/2020/03/Kursoversikt-NAV-Vår-2020.docx» type=»big» newwindow=»yes»] Gratis-kurs fra NAV[/button]

 

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle