Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT vil bidra til industrielle løft!

For å fortsette den gode utviklingen i klyngen og bidra til større industrielle løft har ACT sendt inn søknad om å bli tatt opp i neste nivå i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Totalt har ni ulike klynger søkt om opptak i ARENA Pro, og i løpet av høsten vil et ekspertpanel velge ut hvilke klynger som kommer igjennom nåløyet. I tillegg har 15 klynger søkt om opptak som ARENA-klynge.

 

ACT har løftet fram prosjekter som vil skape et betydelig antall nye grønne arbeidsplasser i nord. De industrielle løftene vil utvikle nye verdikjeder, fremme digital transformasjon og bærekraft, og utvikle forsknings- og piloteringsinfrastruktur.

 

Nye grønne verdikjeder: Innsatsen for å nå de globale bærekraftmålene påvirker eksisterende verdikjeder og introduserer nye. Elektrifisering, karbonreduksjon og sirkulær økonomi gir mulighet for grønne verdi­kjeder innen batteri, hydrogen, bionæring og CCU. ACT har prosjekter på alle disse områdene, og vil utvikle, pilotere og etablere framtidas industri. Klyngen skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer.

Digital transformasjon og bærekraft: Bedriftene deltar i et teknologisk kappløp, og investorer flytter porte-føljer over i selskap med gode verdiforslag for å nå bærekraftmålene. Partnerskapet vil ikke kunne realisere det grønne skiftet uten et betydelig kunnskapsløft innen digitalisering og bærekraft. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger.

 Infrastruktur for innovativ utvikling: Gode infrastrukturprosjekt gjør ressurser mer tilgjengelig for nærings­liv og forskningsmiljøer og bidrar til oppbygging av kompetanse og FoU-kapasitet. Det er et betydelig behov for investering i ny infrastruktur i nord for digital transformasjon og utvikling av bærekraftige løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur[1] som akselererer innovativ utvikling.

 Klyngeutvikling: For å oppnå omstilling og fornyelse skal ACT være en katalysator for kompetanseutvikling og innovasjonssamarbeid. ACT er forankret på ledelsesnivå, og bedriftene stiller toppledere til disposisjon for strategisk arbeid i styre og arbeidsgrupper. Partnerskapet identifiserer og prioriterer utfordringer, og sammen hever de ambisjonsnivået. En ekspertgruppe styrker koordinering mot pågående satsinger nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

 

Oversikt over søkere i årets utlysing finner du her.

[1] Senter for forskningsdrevet innovasjon, Katapult, Innovasjonslab og Digital Cave

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle