Gå til hovedinnhold Gå til søk

Monica Paulsen, Klyngeleder, Ellen Myrvold, Alcoa Mosjøen og Styreleder i ACT, Tone Jakobsen, Prosjektleder i ACT

ACT innvilges ARENA Pro-status

Nasjonal satsing på industrielle løft i nord

Vi er jublende glade for å bli tatt opp i Arena Pro! ACT har vunnet fram i tøff konkurranse med dyktige næringsklynger fra hele landet. En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT vil bidra til økt bærekraft globalt, og utvikle arbeidsplasser og samfunn i nord. Ingenting er bedre enn det! Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland kunngjorde 19/11 at både ACT og Cod Cluster, som to av fire klynger vant fram i denne konkurransen i år.
En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT vil bidra til økt bærekraft globalt, og utvikle arbeidsplasser og samfunn i nord. Opptak i Arena Pro styrker klyngens posisjon og påvirkningskraft, og utløser ressurser til industriell omstilling og utvikling av nye grønne satsinger sier Monica Paulsen, klyngeleder i ACT.

Attraktivt partnerskap med grønne ambisjoner

Arctic Cluster Team (ACT) ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet i 2017, og har i ARENA-perioden vokst fra 40 til over 80 partnere. ARENA-prosjektet avsluttes 31.12.2020, og i høst søkte ACT om opptak som ARENA Pro-klynge for å videreføre klyngeprosjektet.

ACT skal skape en klimanøytral prosess-industri og framtidens grønne samfunn med nye verdikjeder, digital transformasjon og ny infrastruktur for innovasjon. Klyngen dekker hele verdikjeden fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til leverte varer og tjenester. Medlemmene kommer i hovedsak fra Trøndelag og Nord-Norge, med tyngdepunkt på Helgeland. Bedriftene i klyngen har mer enn 5300 ansatte og omsetter for over 32 mrd. kroner.

ACT skal være en spydspiss i omstillingen til et sirkulært lavutslippssamfunn, og ta en viktig rolle i å utløse det store potensialet som ligger i omstilling av prosessindustri og effekten av krysskoblinger mellom denne og andre industrier. Gjennom et framoverlent og motivert partnerskap med felles ambisjoner er ACT klar til å løfte større satsinger.

Hva innebærer en Arena Pro-status?

Et opptak til ARENA Pro gir klyngen posisjon og påvirkningskraft, og tilgang til ressurser, kompetanse og nettverk. I løpet av de neste fem årene kan samarbeidet utløse 60 MNOK til å forsterke industrielle løft i nord; 50% fra offentlige virkemidler, og 50% i egeninnsats fra partnerskapet.

De industrielle løftene skal utvikle nye verdikjeder, akselerere den digitale transformasjonen og realisere ny infrastruktur for innovativ utvikling. Satsingene forsterker hverandre, og er nødvendige både for å få til omstilling i eksisterende industri og vekst gjennom etablering av ny industri.

Det er Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva og som står bak klyngeprogrammet, som er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Skal vi klare de store omstillingene som et grønt skifte vil kreve må vi samarbeide. Bærekraftig vekst bygger på prinsippet at en skal fordele ressursene slik at de brukes på best mulig måte for flest mulig, da bli samarbeid ikke bare viktig, men avgjørende for å lykkes. ACT har utviklet en arena for samarbeid, som gjødsel til utvikling vi nå kan høste fra og dyrke, slik at veksten både blir frodig og grønn, ifølge Ellen Myrvold, Styreleder i ACT

Sterk konkurranse om plass i programmet

Kampen om plass i programmet er hard, og totalt 24 søknader til ARENA og ARENA Pro konkurrerte om de samme midlene. Femten klynger søkte om opptak som ARENA-klynge, og ni klynger søkte om opprykk til ARENA Pro.

Ekspertene som har vurdert de 24 kandidatene påpeker at kvaliteten var høy, og at de fleste er kvalifiserte og ville hatt nytte av å delta i programmet. Representanter fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet har gjennomført en grundig vurdering av alle søknadene, individuelt og i plenum og med innspill fra fylkeskommunene. I tillegg har de gjort intervjuer med de sterkeste kandidatene.

De nye Arena Pro-klyngene:

  • Cod Cluster har medlemmer i hovedsak fra Nord-Norge, med tyngdepunkt i Vesterålen og Båtsfjord. Målet er å øke verdiutbyttet av hvitfisk gjennom å forlenge sesongen ved å lagre fisk levende. Klyngen vil også utvikle en satsing på internasjonale markeder.
  • Nordic Edge har hovedsete i Stavanger, 91 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele verden. De skal etablere, skalere og eksportere ny industri innen smart by-teknologi – både produkter og tjenester. Klyngen har etablert konferansen Nordic Edge Expo og planlegger å etablere et innovasjonssenter i samarbeid med lokale aktører.
  • Arctic Cluster Team, ACT, har utgangspunkt i industrimiljøet i Mo i Rana, med 80 partnere. De ønsker å skape en klimanøytral prosessindustri og bidra til framtidens grønne samfunn. Bedriftene utnytter komparative fortrinn og konkurrerer på det internasjonale markedet.
  • Norwegian Fashion & Textile Agenda er en klynge for mote- og tekstilnæringen. Kjernevirksomheten er å utvikle bærekraftig verdiskaping for medlemmene og næringen. Mote og tekstil omfatter design, produksjon og distribusjon av klær og relaterte produkter, fysisk handel og netthandel, og innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Klyngen har sentrum i Oslo og jobber virksomheter over hele landet.

En jubeldag for Nord-Norge

Av ni nasjonale Arena Pro-søknader blir dermed hele to tildelt nordnorske klynger. I tillegg til ACT fikk også Cod Cluster den gjeve utmerkelsen.

– At Nord-Norge får to Arena Pro klynger i konkurranse med andre meget sterke næringsklynger, er en stor anerkjennelse til de nordnorske bedriftene som viser både vilje og evne til å skape fruktbare resultater gjennom klyngesamarbeid, sier Monica Paulsen.

Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge Nordland har vært sentrale samarbeidspartnere i utvikling av klyngene.

– Begge har vært svært viktige støttespillere for oss. De har bidratt med både kompetanse, nettverk og regionale midler som har vært utløsende for å realisere disse store satsingene, sier klyngeleder i ACT Monica Paulsen og klyngeleder Maiken Johnsen i Cod Cluster.

 – Vi er svært stolte av at industriklyngen ACT – Arctic Cluster Team og sjømatklyngen Cod Cluster har tatt et kvantesprang i det nasjonale klyngeprogrammet! Dette viser at vi har kompetansebedrifter i vår region som går i front nasjonalt, og det i to av våre aller viktigste næringer sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll, og sier videre at begge klyngene er ledet fra sterke utviklingsmiljø i Nordland.

Se også pressemeldinger fra

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle