Studenter bidrar til nye bærekraftige løsninger

Studenter bidrar til nye bærekraftige løsninger

31 studenter fra 15 ulike studieretninger på NTNU jobbet tre uker på januar med reelle problemstillinger knyttet til bærekraftig innovasjon og lokale bedrifter i Arctic Cluster Team.

Kloke anbefalinger fra Prosess21

Kloke anbefalinger fra Prosess21

I dag ble sluttrapporten fra Prosess21 lagt fram for Regjeringen. Rapporten gir over 100 anbefalinger for å lykkes med grønn omstilling og utvikling av nye grønne verdikjeder.

ACT nevnes i Nordområdemeldinga

ACT nevnes i Nordområdemeldinga

Det er en stor glede for ACT og alle medlemmene at vi har fått en egen side i Nordområdemeldinga som gjelder for 2020-2021.

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet til å møte endringer.