Trykktanken har kåret en vinner

Trykktanken har kåret en vinner

I høst har CoFounder og SINTEF gjennomført et samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland og ACT Cluster. Det har resultert i en Trykktank som har bidratt som en akselerator for utvikling av nye teknologibaserte vekstbedrifter i Nord-Norge med internasjonalt marked. Nå har de kåret en vinner.

ACT vil bidra til industrielle løft!

ACT vil bidra til industrielle løft!

ACT har sendt inn søknad om å bli tatt opp i neste nivå i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. I løpet av høsten vil et ekspertpanel velge ut hvilke klynger som kommer igjennom nåløyet.

Prosess21: Ekspertgruppe for vertskapsaktivitet har ferdigstilt sin sluttrapport

Prosess21: Ekspertgruppe for vertskapsaktivitet har ferdigstilt sin sluttrapport

Ekspertgruppen for vertskapsattraktivitet har som mandat å utrede muligheter for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser innen prosessindustri og tilknyttede verdikjeder, samt legge fram tiltak som gjør Norge attraktivt for framtidens globale prosessindustri.

Årets Trykktankfinalister

Årets Trykktankfinalister

ACT Trykktank 2020 har valgt ut fire finalister som nå får hjelp til å utvikle ideer med internasjonalt potensial.