ACT nevnes i Nordområdemeldinga

ACT nevnes i Nordområdemeldinga

Det er en stor glede for ACT og alle medlemmene at vi har fått en egen side i Nordområdemeldinga som gjelder for 2020-2021.

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet til å møte endringer.

ACT innvilges ARENA Pro-status

ACT innvilges ARENA Pro-status

Vi er jublende glade for å bli tatt opp i Arena Pro! ACT har vunnet fram i tøff konkurranse med dyktige næringsklynger fra hele landet. En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT vil bidra til økt bærekraft globalt, og utvikle arbeidsplasser og samfunn i nord.

Prosess 21: To nye rapporter om karbonavtrykk og karbonfangst

Prosess 21: To nye rapporter om karbonavtrykk og karbonfangst

Det er nylig ferdigstilt to viktige rapporter i Prosess21 arbeidet. Den første er spesifikt knyttet til ny teknologi for prosessindustrien og den andre om karbonfangst som en viktig teknologi for å realisere nullutslipp i industrien.

Søk midler til Nærings-ph.d

Søk midler til Nærings-ph.d

Bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet kan søke om støtte til et doktorgradsprosjekt.