Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet til å møte endringer.

ACT innvilges ARENA Pro-status

ACT innvilges ARENA Pro-status

I et digitalt arrangement den 19/11-2020 kunngjorde Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland at ACT får innvilget søknad om opptak som ARENA PRO-klynge.

Prosess 21: To nye rapporter om karbonavtrykk og karbonfangst

Prosess 21: To nye rapporter om karbonavtrykk og karbonfangst

Det er nylig ferdigstilt to viktige rapporter i Prosess21 arbeidet. Den første er spesifikt knyttet til ny teknologi for prosessindustrien og den andre om karbonfangst som en viktig teknologi for å realisere nullutslipp i industrien.

Søk midler til Nærings-ph.d

Søk midler til Nærings-ph.d

Bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet kan søke om støtte til et doktorgradsprosjekt.

Slik jobber vi med bærekraft

Slik jobber vi med bærekraft

5.November arrangerte vi, sammen med Olje- og Gassklyngen, en workshop med temaet: Bærekraft. Medlemmene våre var engasjerte, og delte mange gode tips og erfaringer.

Prosess21: Fersk rapport om Kinesisk prosessindustri

Prosess21: Fersk rapport om Kinesisk prosessindustri

Det er blitt utarbeidet et kunnskapsgrunnlag på kinesisk prosessindustri. Rapporten beskriver relevant prosessindustri i Kina, hvordan denne industrien er delvis re-lokalisert fra kystnære regioner mot regioner lenger vest i Kina.

Senior EU Advisor

Senior EU Advisor

We are now hiring a Senior EU Advisor for the Arctic Cluster Team. Please send application before the 1st of december 2020.