I dag fredag 27.november la statsminister Erna Solberg frem Nordområdemeldinga. Sist gang den ble lagt fram var i 2011, altså for ni år siden. Kortfattet har årets Nordområdemelding et fokus på mennesker og samfunnsutvikling i nord. Regjeringen mener at et sterkt Nord-Norge er en viktig forutsetning for resten av landet. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa under dagens lansering i Alta at Nordområdemeldinga handler om norske kjerneinteresser, og at det nettopp er derfor meldinga har blitt oppkalt etter det som er aller viktigst i deres nordområdepolitikk: mennesker, muligheter og norske interesser i nord. Det er derfor en stor glede for ACT og alle medlemmene at vi har fått en egen side i Nordområdemeldinga som gjelder for 2020-2021. Klyngen nevnes under punkt 5.3.6 Utviklingspotensial for grønn kraftintensiv industri på side 97.

Les Nordområdemeldinga her