Partnerskapet i Arctic Cluster Team har mål om digitalisering –  for å styrke konkurransekraft og utvikle en bærekraftig industri i et langsiktig perspektiv. På kick-off-samlingen i januar jobbet klyngen med en rekke initiativ til prosjekter og kompetansetiltak som skal gjøre det lettere å få til digitalisering i bedriftene. For å få til å ta ned noen av de ballene og ideene som ble lansert, har vi invitert alle til å melde seg til en arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppa består av ressurspersoner fra fire bedrifter og tre store kunnskapsaktører, og ledes av Kathrine Næss fra Alcoa Mosjøen, nestleder i styringsgruppen i ACT:

  • Alcoa Mosjøen v/Kathrine Næss
  • Elkem v/Trygve G. Hanssen
  • Norwegian Crystals v/Anders Strøm
  • Arctic Circle Data Center v/Øyvind Bakksjø
  • UiT – Norges Arktiske Universitet v/Raymond Kristiansen
  • NTNU v/Ola Strandhagen
  • SINTEF Digital v/Aksel A. Transeth
  • SINTEF Industri v/Frode Brakstad

De vil planlegge aktiviteter som kan tilbys i klyngen, og bidra til å utvikle ideer til større samarbeidsprosjekter fram mot realisering. Partnerskapet vil bli invitert til å delta i prosjekter, på kompetansetiltak, seminarer og ekskursjoner via mail, nettsider og nyhetsbrev.