Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling

Vi skal oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Kalender

august 2022

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
mandag 1 augusttirsdag 2 augustonsdag 3 augusttorsdag 4 augustfredag 5 augustlørdag 6 augustsøndag 7 augustmandag 8 augusttirsdag 9 augustonsdag 10 augusttorsdag 11 augustfredag 12 augustlørdag 13 augustsøndag 14 augustmandag 15 augusttirsdag 16 augustonsdag 17 augusttorsdag 18 augustfredag 19 augustlørdag 20 augustsøndag 21 augustmandag 22 augusttirsdag 23 augusttorsdag 25 augustlørdag 27 augustsøndag 28 augustmandag 29 augusttirsdag 30 augustonsdag 31 august Ingen arrangement denne måneden.

Hva gjør ACT?

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

Satsningsområder

ACT skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur som akselererer innovativ utvikling. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

Satsningsområder

Aktuelt

Få med deg siste nytt fra klyngen.

Se alle artikler

Medlemmer

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

NRGY LAB
Nordic Wind
Ferroglobe
Finnfjord
Nussir
Braathe Gruppen
Norske Skog
Invis
Helgeland Betong
MainTech
Momek Invest
Kvarøy Fiskeoppdrett
idletechs
Polarsirkelen vgs
Freyr
Asset Buyout Partners
Meyership
Besity
Logo til Ocean Geoloop
Grieg Logistics
El-Watch
Helgeland Invest
Kunnskapsparken
Harsco
Din Personalpartner
Helse & Sikkerhet
Bare Nord
LKAB
Nordlandsforskning
Imtas
Elkem
Mo Industripark
Axbit
Arctic Seafarm.
NTNU
Celsa Armeringsstål
Itek
CoFounder
Opplæringskontoret
Miljøteknikk Terrateam
Bergen Carbon Solution
Helgeland Kraft
Dragefossen
Bryn Aarflot
NCP
Arctic Sapphire
Arctic Circle data center
Miras
Mosjøen Industriterminal