Denne sommeren jobber fire studenter fra NTNU med to svært aktuelle oppgaver initiert av industrien på Helgeland.

Den ene oppgaven tar for seg diffuse utslipp, altså det som ikke er regulerte utslipp gjennom pipe. Diffuse utslipp er alt som går gjennom små åpninger og tak, og dette er det per i dag ingen som måler kontinuerlig. Oppgaven går ut på å lage en forretningsplan for et nytt målekonsept som gir bedriftene bedre oversikt over slike diffuse utslipp.

Den andre oppgaven tar for seg gjenvinning av industrielle overskuddsmasser. Studentene vil se på økt utnyttelse av overskuddsmasser som i dag for eksempel går til deponi. Målet er økt lokal verdiskapning ved å benytte de overskuddsmassene som fins i dag på en bedre måte – i tråd med en sirkulær økonomi. De fire studentene kommer alle fra NTNU:

  • Ine M. Fagerbakk Haugli fra Bjerka,  studerer kjemisk prosessteknologi
  • Martin Calado Mendes, tar en master i Ledelse av Teknologi
  • Stian Utvik fra Brønnøysund, tar sivilingeniørstudiet Tekniske Geofag
  • Joachim Espvik fra Kristiansund, går på sivilingeniørstudiet Energi og Miljø

Studentene er godt i gang, og gjennomfører arbeidet i tett samarbeid med SINTEF, Alcoa Mosjøen, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana, Miljøteknikk Terrateam, SINTEF Molab og Mo industripark. Vi ønsker lykke til med videre arbeid, og ser fram til å se resultatet mot slutten av sommeren.

Prosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune og Forskningsrådet gjennom FORREGION-satsingen.