Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling

Vi skal oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Kalender

Praktisk innføring i maskinlæring

7 des

Maskinlæring med dype nevrale nett har i senere år har hatt enorm suksess innenfor en rekke forskjellige applikasjoner. Maskinlæring handler om å få datamaskiner til å automatisk lære og gjenkjenne komplekse mønstre i data og gjøre beslutninger basert på dette. Bilder fra kamera eller tidsserier fra sensorer er eksempler på data vi kan benytte oss av. Ønsker du å lære mer om hva dette er og hva vi kan bruke det til?

  • Campus Helgeland
  • 12500,- for to dager

Hva gjør ACT?

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

Satsningsområder

ACT skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur som akselererer innovativ utvikling. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

Satsningsområder

Aktuelt

Få med deg siste nytt fra klyngen.

Se alle artikler

Medlemmer

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

Helgeland Betong
Miras
Momek Invest
Asset Buyout Partners
Axbit
Ferroglobe
Freyr
Invis
Mosjøen Industriterminal
Norske Skog
Mo Industripark
NTNU
Imtas
Logo til Ocean Geoloop
Nussir
Besity
LKAB
Arctic Seafarm.
NRGY LAB
NCP
Bare Nord
Celsa Armeringsstål
Polarsirkelen vgs
Dragefossen
Helgeland Invest
Din Personalpartner
CoFounder
Grieg Logistics
Kvarøy Fiskeoppdrett
Miljøteknikk Terrateam
Kunnskapsparken
El-Watch
Finnfjord
Opplæringskontoret
Bryn Aarflot
MainTech
Meyership
Harsco
Nordic Wind
idletechs
Nordlandsforskning
Arctic Sapphire
Elkem
Helse & Sikkerhet
Helgeland Kraft
Itek
Bergen Carbon Solution
Braathe Gruppen