Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling

Vi skal oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Kalender

oktober 2022

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
lørdag 1 oktobersøndag 2 oktobermandag 3 oktobertirsdag 4 oktoberonsdag 5 oktobertorsdag 6 oktoberfredag 7 oktoberlørdag 8 oktobersøndag 9 oktobertirsdag 11 oktoberonsdag 12 oktobertorsdag 13 oktoberfredag 14 oktoberlørdag 15 oktobersøndag 16 oktobermandag 17 oktobertirsdag 18 oktoberonsdag 19 oktoberfredag 21 oktoberlørdag 22 oktobersøndag 23 oktobertirsdag 25 oktoberonsdag 26 oktobertorsdag 27 oktoberlørdag 29 oktobersøndag 30 oktobermandag 31 oktober Ingen arrangement denne måneden.

Hva gjør ACT?

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

Satsningsområder

ACT skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur som akselererer innovativ utvikling. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

Satsningsområder

Aktuelt

Få med deg siste nytt fra klyngen.

Se alle artikler

Medlemmer

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

Celsa Armeringsstål
Bare Nord
Arctic Sapphire
Helgeland Kraft
Braathe Gruppen
Itek
Mosjøen Industriterminal
idletechs
Miras
Mo Industripark
Finnfjord
Miljøteknikk Terrateam
Nussir
Asset Buyout Partners
Elkem
NRGY LAB
Grieg Logistics
Dragefossen
Harsco
El-Watch
Kunnskapsparken
Bryn Aarflot
Freyr
Invis
Ferroglobe
Logo til Ocean Geoloop
Imtas
Norske Skog
Nordic Wind
Helgeland Invest
LKAB
Meyership
Nordlandsforskning
Helse & Sikkerhet
Besity
MainTech
Momek Invest
Opplæringskontoret
Kvarøy Fiskeoppdrett
Bergen Carbon Solution
NTNU
Din Personalpartner
Axbit
Arctic Circle data center
Arctic Seafarm.
NCP
CoFounder
Polarsirkelen vgs
Helgeland Betong