Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling

Vi skal oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Kalender

Praktisk innføring i maskinlæring

7 des

Maskinlæring med dype nevrale nett har i senere år har hatt enorm suksess innenfor en rekke forskjellige applikasjoner. Maskinlæring handler om å få datamaskiner til å automatisk lære og gjenkjenne komplekse mønstre i data og gjøre beslutninger basert på dette. Bilder fra kamera eller tidsserier fra sensorer er eksempler på data vi kan benytte oss av. Ønsker du å lære mer om hva dette er og hva vi kan bruke det til?

  • Campus Helgeland
  • 12500,- for to dager

Hva gjør ACT?

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

Satsningsområder

ACT skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur som akselererer innovativ utvikling. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

Satsningsområder

Aktuelt

Få med deg siste nytt fra klyngen.

Se alle artikler

Medlemmer

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

Harsco
Bare Nord
Kunnskapsparken
MainTech
Celsa Armeringsstål
Logo til Ocean Geoloop
Norske Skog
Braathe Gruppen
Invis
Polarsirkelen vgs
NCP
Bryn Aarflot
Arctic Sapphire
Imtas
Nordlandsforskning
Asset Buyout Partners
Opplæringskontoret
Finnfjord
Helgeland Betong
Meyership
Kvarøy Fiskeoppdrett
Axbit
Mo Industripark
NRGY LAB
Momek Invest
El-Watch
Nordic Wind
Helgeland Invest
Miljøteknikk Terrateam
Helse & Sikkerhet
Grieg Logistics
Mosjøen Industriterminal
Itek
LKAB
Helgeland Kraft
Ferroglobe
Freyr
Dragefossen
Nussir
CoFounder
NTNU
Besity
Miras
Din Personalpartner
Elkem
Arctic Seafarm.
Bergen Carbon Solution
idletechs