Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling

Vi skal oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Aktuelt

Få med deg siste nytt fra klyngen.

Se alle artikler

Kalender

Hva gjør ACT?

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

Satsningsområder

ACT skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur som akselererer innovativ utvikling. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

Satsningsområder

Medlemmer

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

Asset Buyout Partners
idletechs
NCP
Besity
MainTech
Finnfjord
LKAB
Bare Nord
Arctic Seafarm.
NRGY LAB
Meyership
Nussir
Itek
Celsa Armeringsstål
Axbit
Elkem
Helgeland Invest
Ferroglobe
Norske Skog
Freyr
Logo til Ocean Geoloop
Helgeland Betong
Din Personalpartner
CoFounder
Kvarøy Fiskeoppdrett
Helgeland Kraft
Grieg Logistics
Arctic Sapphire
Harsco
Invis
Polarsirkelen vgs
Miljøteknikk Terrateam
Nordlandsforskning
Helse & Sikkerhet
NTNU
Momek Invest
Miras
Kunnskapsparken
Braathe Gruppen
Opplæringskontoret
Bergen Carbon Solution
Mo Industripark
El-Watch
Dragefossen
Imtas
Bryn Aarflot
Nordic Wind
Mosjøen Industriterminal