Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling

Vi skal oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Aktuelt

Få med deg siste nytt fra klyngen.

Se alle artikler

Kalender

Hva gjør ACT?

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

Satsningsområder

ACT skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur som akselererer innovativ utvikling. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

Satsningsområder

Medlemmer

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

Ferroglobe
Din Personalpartner
Itek
Kunnskapsparken
Imtas
Arctic Sapphire
MainTech
Miljøteknikk Terrateam
Invis
Helgeland Invest
Kvarøy Fiskeoppdrett
Helse & Sikkerhet
Finnfjord
Nussir
Logo til Ocean Geoloop
LKAB
Arctic Seafarm.
Bergen Carbon Solution
Opplæringskontoret
Harsco
Grieg Logistics
Dragefossen
Nordic Wind
Mo Industripark
Bare Nord
Momek Invest
Freyr
Mosjøen Industriterminal
Helgeland Kraft
NCP
Nordlandsforskning
Elkem
Celsa Armeringsstål
Besity
El-Watch
Polarsirkelen vgs
Meyership
NTNU
CoFounder
Norske Skog
Bryn Aarflot
idletechs
NRGY LAB
Miras
Asset Buyout Partners
Axbit
Helgeland Betong
Braathe Gruppen