SINTEF Helgeland er et nyetablert selskap innen anvendt forskning, teknologi og innovasjon, med fokus på sirkulær økonomi og framtidens produksjon.

SINTEF Materialer & Kjemi er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, anvendt kjemi og biologi. Med flerfaglig kunnskapsbase som fundament, utvikles muliggjørende teknologier og tverrfaglige løsninger for et bredt spekter av markedsområder, i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.

SINTEF Teknologi & Samfunn leverer teknologisk og samfunnsfaglig forskning innenfor: arbeid og næringsliv, energi og klima, helse, demografi og velferd, smarte transportløsninger og innovative samfunn.