En spydspiss

Med målsetning om at Arctic Cluster Team skal være en spydspiss innen #bærekraftig omstilling og #verdiskaping i Norge, skal prosjektet videreutvikle #industriiverdensklasse ved å øke attraktivitet, kompetanse og skape radikale innovasjoner som gir en global effekt! Kunnskapsparken Helgeland er prosjektleder hvor mange av bedriftene i Mo Industripark er med. Les mer i saken under.

#grønnindustri