Satsing på hydrogen

Satsing på hydrogen

I dag lanserte Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet regjeringens hydrogenstrategi – på vei mot lavutslippssamfunnet. I det videre arbeidet vil man tilpasse virkemidler som skal legge til rette for en videre utvikling av hydrogenløsninger,...
Partnerskapssamling på web

Partnerskapssamling på web

Selv om vi ikke kunne møtes fysisk i vår, fikk vi likevel en nyttig og lærerik samling 2. og 3. juni på nett.  Vi hadde en rekke webinarer, blant annet: Workshop for bedrifter med kapitalbehov Foredrag om hvordan vi kan lykkes med radikale innovasjoner Design Thinking...
Hørt om Pilot-T?

Hørt om Pilot-T?

Det er en fast-track for innovasjon for gods- og persontransport innen alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Pilot-T er et oppdrag fra Samferdselsdepartementet til Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet er å ta gode løsninger raskere i bruk gjennom å...
Kjernebedriftsamling

Kjernebedriftsamling

28/4 møtte vi kjernebedrifter og styringsgruppen i ACT til nettsamling. Vi informerte først om status for klyngeprosjektet, og om mulighetene som ligger i tiltakspakken som er lagt ut til klyngene. 50 MNOK skal fordeles til klynger over hele landet, og for ACT er det...
Global Growth China Green-Tech Commercialization 2020

Global Growth China Green-Tech Commercialization 2020

Jiangsu er Kinas nest største provins målt i økonomisk størrelse. Med høy kompetanse innen forskning, utdanning og industriell produksjon finnes det i Jiangsu gode partnere til å utforske både det kinesiske og det internasjonale markedet.   Innovasjon Norge har...
Virtual International Partnering

Virtual International Partnering

Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy Bayern Innovativ invites to Inspiring and targeted 1:1 virtual meetings that promise knowledge gain and new business contacts. As everyone knows the current situation...
Alcoa inviterte til stort leverandørmøte

Alcoa inviterte til stort leverandørmøte

Alcoa Mosjøen inviterte i samarbeid med ACT og Innovasjon Norge Nordland sine leverandører til informasjons- og dialogmøte i forbindelse med Coronasituasjonen. Stortinget har gitt Innovasjon Norge en tiltakspakke for næringslivet og i møtet fikk bedriftene informasjon...
Erfaringsdeling blant medlemmene

Erfaringsdeling blant medlemmene

Utfordringer løses best gjennom åpen innovasjon og samarbeid. I nettmøter framover deler vi informasjon om virkemidler, status og tanker om hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Dialogmøte 16. april 2020 Hovedbudskapet fra de som deltok på møtet i dag var at det...
EIC Accelerator/Green Deal

EIC Accelerator/Green Deal

Den 2. april arrangerte Innovasjon Norge et webinar for å presentere den neste utlysningen i EIC Accelerator. EIC Accelerator er et instrument for enkeltbedrifter med høyrisiko-prosjekter og stort vekstpotensial. Det må være banebrytende prosjekter i siste stadiet før...
Nettmøte med Prosess21

Nettmøte med Prosess21

Torsdag 26. mars deltok vi på et nettmøte med Prosess21 med fokus på klimakonsistensen i realøkonomiske investeringer og karbonintensitet.    Klima- og miljødepartementet presenterte en OECD-studie om norsk industri og finansieringsstrømmer. OECD har foretatt en...