Innovasjonsverksted?

Innovasjonsverksted?

Har dere et innovasjonsprosjekt under planlegging? Ønsker dere å bli mer effektive i innovasjonsarbeidet? Innovasjon Norge tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler. Hva gir kurset deg? Kjennskap til nyttige verktøy for...
Ekspertgrupperapport – Entreprenørskap

Ekspertgrupperapport – Entreprenørskap

På partnerskapssamlingen i mai arrangerte vi i samarbeid med en av ekspertgruppene i Prosess21 en workshop for å gi innspill om Entreprenørskap i prosessindustrien. Nå er Ekspertgruppens første rapport lansert, og du kan laste den ned på linken nederst på siden....
Klyngekampanje i Perspektiv

Klyngekampanje i Perspektiv

Har du sett de siste annonsene fra ACT? Vi har inngått avtale om en kampanje i Widerøe-magasinet Perspektiv, og gjennom året kjører vi en kampanje som kommuniserer klyngens betydning for økt bærekraft. Første annonse sto på trykk i februar. Magasinet har månedlige...
Søk Nærings-ph.d. i din bedrift!

Søk Nærings-ph.d. i din bedrift!

Styrk forskningskompetansen og -aktiviteten til bedriften gjennom et doktorgradsprosjekt. Et av målene i ACT er økt FoU-aktivitet. I en Nærings-ph.d. går en bedrift og et universitet/høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Prosjektet utføres av en ansatt og skal...
Workshop: Smart logistikk

Workshop: Smart logistikk

27. juni tok en del av bedriftene i ACT initiativ til et møte i Mosjøen. Temaet for dagen var smart logistikk. Med på møtet var prosessbedriftene på Helgeland, industriterminalene i Mo i Rana og Mosjøen, Kunnskapsparken Helgeland og NTNU som allerede på...
Ekskursjon til München

Ekskursjon til München

 3.-6. juni 2019 var vi på ekskursjon til München i Tyskland. Hovedformålet med turen var å gjøre medlemsbedriftene våre bedre i stand til å implementere IoT- og AI-løsninger.  Vi besøkte disse bedriftene: IBM Watson IoT Center Mantro Ghmb Linde Group Munich Re Chemie...
Partnerskapssamling i Mosjøen

Partnerskapssamling i Mosjøen

Vi hadde en vellykket samling på Fru Haugans Hotell i Mosjøen 23.-24. mai 2019. Representanter fra mange av de ulike klyngebedriftene og inviterte innledere, over 70 stykker totalt, kom sammen for å dele erfaringer, få faglig påfyll og legge planer fremover. Samlingen...
Hands-on Watson IoT Lab

Hands-on Watson IoT Lab

6. mai 2019 holdt IBM en gratis workshop for bedrifter på Helgeland om smart bruk av kunstig intelligens på tvers av bransjer. ACT var representert med Rana Gruber, Helgeland Sparebank, EVRY, Avanti Engineering og Kunnskapsparken Helgeland.  Robert Quinn og Frode...
Tilbud om EVU i moderne automatisering

Tilbud om EVU i moderne automatisering

 EVU-tilbudet i automatisering har blitt tatt godt imot og vi har minst 15 interesserte allerede! Flere har sagt at dette er Spot-On i forhold til det bedriftene har behov for nå. Dette EVU-tilbudet som Fagskolen Tinius Olsen kommer hit med har fått støtte av...
Nordnorsk industri i verdensklasse

Nordnorsk industri i verdensklasse

Temperaturen øker, isbreene smelter og vi får mer ekstremvær. Vårt eksistensgrunnlag er truet, og den svenske ildsjelen Greta Thunberg har mobilisert hundretusener av ungdommer, ikke minst i Europa, for en klimapolitikk som tar utfordringene mer på alvor. EU jobber...