Tildeling av IPN-prosjekter

Tildeling av IPN-prosjekter

I år har vi ventet i spenning på Forskningsrådets tildeling av midler til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet. Blant søknadene lå flere store samarbeidsprosjekter med mål om å utvikle nye løsninger innenfor klyngens fokusområder. Nå er lista klar, og både...
Attraktive arbeidsplasser

Attraktive arbeidsplasser

Arctic Cluster Team (ACT) har gitt BOLDT i oppdrag å kartlegge kompetansetilfanget i ACT-regionen og identifisere arenaer og kommunikasjonskanaler hvor klyngen kan tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Arbeidet har bestått i en spørreundersøkelse om behovet for...
Trinity Call – Digitalisering

Trinity Call – Digitalisering

Det er nå utlyst en call i Trinity for finansiering av demo-prosjektet, og den er åpen for bedrifter i ACT. I utlysningsteksten står det at «Demonstrators are expected to increase the agility in the production by applying advanced robotic technologies, possibly...
Engasjer deg i Gründeruka!

Engasjer deg i Gründeruka!

Vi oppfordrer våre klyngemedlemmer til å delta aktivt i Gründeruka som går av stabelen i uke 43, 21.-25. oktober. Dette er en nasjonal satsing der gründerbedrifter og etablerte virksomheter kan bli bedre kjent. Hvorfor tenker vi at det er viktig for etablerte...
Støtte til nye løsninger innen transport/IKT

Støtte til nye løsninger innen transport/IKT

Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre virksomheter fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter...
Støtte til innovasjonsprosjekt

Støtte til innovasjonsprosjekt

Forskningsrådet har nå åpnet utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet, og frist er i år 25. september. Prosjektene skal gi bedriftene økt konkurransekraft, vekstmuligheter, bærekraftig verdiskaping og gode samfunnsmessige gevinster. Innovasjonsprosjektet skal ta...
Innovasjonsverksted?

Innovasjonsverksted?

Har dere et innovasjonsprosjekt under planlegging? Ønsker dere å bli mer effektive i innovasjonsarbeidet? Innovasjon Norge tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler. Hva gir kurset deg? Kjennskap til nyttige verktøy for...
Ekspertgrupperapport – Entreprenørskap

Ekspertgrupperapport – Entreprenørskap

På partnerskapssamlingen i mai arrangerte vi i samarbeid med en av ekspertgruppene i Prosess21 en workshop for å gi innspill om Entreprenørskap i prosessindustrien. Nå er Ekspertgruppens første rapport lansert, og du kan laste den ned på linken nederst på siden....
Klyngekampanje i Perspektiv

Klyngekampanje i Perspektiv

Har du sett de siste annonsene fra ACT? Vi har inngått avtale om en kampanje i Widerøe-magasinet Perspektiv, og gjennom året kjører vi en kampanje som kommuniserer klyngens betydning for økt bærekraft. Første annonse sto på trykk i februar. Magasinet har månedlige...